rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Apr. 25
 • 17:42

Sadržaj broja 4. časopisa „SVE INSPEKCIJE NA DLANU“ (septembar / oktobar 2018.)

10.09.2018

 

1. Poreska inspekcija

- Novine u ZPPPA kojima se preciziraju pojedine odredbe i ostale izmene odredaba ZPPPA

- Aktuelnosti (Poreska uprava)

 

2. Inspekcija rada

NOVINE U OBLASTI RADNIH ODNOSA:

- Obaveze poslodavca prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom

- Nastavak uređivanja sistema plata u javnom sektoru

- Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

- Mirno rešavanje radnih sporova

 

3. Bužetska inspekcija / DRI

- Primeri problema koji se pojavljuju u postupku sprovođenјa javnih nabavki

1. primer: slučaj kad su ponuđene cene od strane ponuđača veće od procenjene vrednosti javne nabavke kod naručioca

2. primer: slučaj kad nakon zaklјučenja Ugovora između naručioca (budžetskog korisnika) i ponuđača, ponuđač ne izvršava svoje ugovorne obaveze

3. primer: koji se odnosi na zapisnik o otvaranju ponuda, na njegov sadržaj i odnos sa stručnom ocenom ponuda

4. primer: koji se odnosi na način kako ponuđač dokazuje ispunjenost uslova u postupku javne nabavke, sa kraćim osvrtom na Izjavu iz čl. 77. st. 4. Zakona o javnim nabavkama

5. primer: koji se odnosi na način utvrđivanja činjeničnog stanja od strane Naručioca, imajući u vidu odredbe člana 93. Zakona o javnim nabavkama

 

4. Inspekcija za zaštitu životne sredine

- Ovlašćenja inspekcije za zaštitu životne sredine u oblasti nejonizujućeg zračenja

 

5. Prosvetna inspekcija

- Utvrđivanje potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.