rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 14:17

Sadržaj dvobroja 166. i 167. časopisa Računovodstvo i porezi (JUL i AVGUST 2019.)

26.06.2019

 

1. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci

2. Najvažnije periodične obaveze u julu 2019. godine

3. Najvažnije periodične obaveze u avgustu 2019. godine

4. Poreske obaveze ugostitelja - počev od 1. jula 2019. god.

5. Prijava i odjava sezonskih radnika i plaćanje poreza i doprinosa

6. Preduzetnici ne mogu sebi davati „pozajmicu“

- Preduzetnik nije pravno, već je fizičko lice

- Preduzetnik = preduzetnička radnja = fizičko lice

- Preduzetnik ne može samom sebi davati pozajmicu

- Transferne cene – ne podnosi se izveštaj kada preduzetnik sam vrši isplate sa ili uplate na svoj poslovni račun

- Podizanje novca sa poslovnog računa preduzetnika

- Poreski tretman uzimanja odnosno ulaganja lične imovine preduzetnika u poslovnu imovinu

- Kapital preduzetnika

- Preduzetnik ne može prodavati, niti poklanjati samom sebi

7. Nova Uredba o carinskim povlasticama

8. Konkursna dokumentacija u postupcima javnih nabavki

9. Postupak po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga

10. Posebni uslovi za vršenje prometa robe sa AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN

11. Kratke važne informacije

- Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3%

- Propisani obrasci u vezi sa naknadama za korišćenje energije i energenata

- Obaveza izrade Plana zaštite od udesa

- Izmena Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u RF PIO

- Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u maju 2019. god.

12. Utvrđivanje i evidentiranje korisnika javnih sredstava i podračuni konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor (sa 6 obrazaca u WEB izdanju)

13. Pitanja i odgovori

14. Primeri knjiženja nekih od najčešćih poslovnih promena

14. Novi MSFI za MSP (IFRS for SMEs) – I deo

_____________________________________________

VAŽNO!

U ovom broju časopisa objavili smo I deo teksta o novim MSFI za MSP (IFRS for SMEs), a ostatak ovog teksta, imajući u vidu njegovu obimnost, objavljivaćemo u narednim brojevima ovog časopisa, u nastavcima.

_____________________________________________

 NAPOMENA:

Ovaj dvobroj štampamo iz razloga što je bilo dosta novina za koje smo smatrali da je važno da ih imate na raspolaganju u julu.

Pored WEB izanja ovog dvobroja (166. i 167.), u avgustu ćemo objaviti i dopunu WEB izdanja za broj 167.

_____________________________________________

 U WEB izdanju ovog broja objavićemo i:

-  Obrasce uz Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor

-  Novine u propisima


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.