rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 26
  • 23:03

Sadržaj julskih brojeva časopisa Poreski menadžer i Računovodstvo i porezi

29.06.2017

 

U najnovijem julskom broju časopisa Poreski mendažer možete pročitati:

 

1. Nastanak i prestanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu

2. Terenska kontrola Poreske uprave – IV deo

   - Podnošenje žalbi / prigovora na rešenja / zapisnike poreskih organa

3. Pitanja i odgovori

4. Službena mišljenja Ministarstva finansija

5. Kalendar periodičnih poreskih obaveza u julu 2017. god.

 

 

U najnovijem julskom broju časopisa Računovodstvo i porezi možete pročitati:

 

1. Novine u propisima

2. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci

3. Najvažnije periodične obaveze u julu 2017. godine

4. Bolovanje preduzetnika

5. Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i pravilima poslovanja sa platnim karticama

6. Kratke važne informacije

7. Pitanja i odgovori

8. Službena mišljenja Ministarstva finansija

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs