rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:50

Sadržaj julskih brojeva časopisa Poreski menadžer i Računovodstvo i porezi

29.06.2017

 

U najnovijem julskom broju časopisa Poreski mendažer možete pročitati:

 

1. Nastanak i prestanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu

2. Terenska kontrola Poreske uprave – IV deo

   - Podnošenje žalbi / prigovora na rešenja / zapisnike poreskih organa

3. Pitanja i odgovori

4. Službena mišljenja Ministarstva finansija

5. Kalendar periodičnih poreskih obaveza u julu 2017. god.

 

 

U najnovijem julskom broju časopisa Računovodstvo i porezi možete pročitati:

 

1. Novine u propisima

2. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci

3. Najvažnije periodične obaveze u julu 2017. godine

4. Bolovanje preduzetnika

5. Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i pravilima poslovanja sa platnim karticama

6. Kratke važne informacije

7. Pitanja i odgovori

8. Službena mišljenja Ministarstva finansija

 

 

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs