rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 21
 • 15:22

Samoinicijativno prijavljivanje propusta poreskih obveznika

18.04.2018

Samoinicijativno prijavljivanje propusta

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Beograd, 13.04.2018. god.

  

Poreska uprava Republike Srbije, unapređenjem modela kontrole i analize rizika, identifikovala je privredne sektore koji nedovoljno poštuju propise i ne izmiruju ili delimično izmiruju svoje poreske obaveze.

Na osnovu toga, u prethodnom periodu kontrolisan je, između ostalog, i rad 120 auto-škola, od ukupno 758 koliko posluje na teritoriji Republike Srbije.

U skoro svim kontrolisanim subjektima utvrđene su nepravilnosti u radu, odnosno nepoštovanje poreskih propisa.

Neprijavljivanje celokupnog iznosa ostvarenih prihoda, bila je glavna nepravilnost koju su inspektori Poreske uprave utvrdili kontrolišući poslovanje auto škola, a na osnovu podataka koje je Poreska uprava preuzela od Ministarstva unutrašnjih poslova o upisanim polaznicima.

Poreska uprava će i u narednom periodu da nastavi da razmenjuje i koristi podatke trećih lica u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i identifikacije obveznika koji ne poštuju poreske propise.

Poreska uprava Republike Srbije stoga poziva poreske obveznike koji obavljaju delatnost auto škola da pre otpočinjanja poreske kontrole provere svoje evidencije, i ukoliko evidencije ne odgovaraju podacima iskazanim u poreskim prijavama iskoriste zakonsko pravo na podnošenje izmenjene poreske prijave, kako bi izbegli prekršajnu odgovornost i plaćanje visokih prekršajnih kazni.

Poreski obveznici koji su propustili da podnesu poreske prijave, imaju pravo da pre otpočinjanja poreske kontrole to učine, obračunaju porez sa pripadajućom kamatom i istovremeno plate dugovanu obavezu, što ih oslobađa prekršajne i krivične odgovornosti.

Sve bliže informacije možete dobiti pozivanjem Kontakt centra Poreske uprave na broj 011-33-10-111 ili 0700-700-007 ili se neposredno informisati na šalterima „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave.

 (Izvor: sajt Poreske uprave)

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag