rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Oct. 22
 • 05:05

Smernice za bezbedan i zdrav rad pri uslovima niskih temperatura

10.01.2018

SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI USLOVIMA NISKIH TEMPERATURA

Svrha ovih smernica je da pomogne poslodavcima i zaposlenima da se rizik po bezbednost i zdravlje na radu na otvorenom pri uslovima niskih temperatura svede na najmanju moguću meru, kao i kako postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na otvorenom pri uslovima niskih temperatura.

Poslodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15) obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini na kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Mere bezbednosti i zdravlja na radu na otvorenom pri uslovima niskih temperatura utvrđene su, pre svega, Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS”, br. 14/09 i 95/10), Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (,,Službeni glasnik RS”, br. 72/06, 84/06-ispravka, 30/10 i 102/15), Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik RS”, broj 92/08), Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (,,Službeni glasnik RS”, broj 109/16), Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09) i drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.