• May. 16
  • 14:42

Smernice za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

09.04.2021

Kancelarija za javne nabavke je (8.4.2021. god.) na svom sajtu objavila obaveštenje za sve učesnike u postupcima javnih nabavki, u kojem se navodi da je ova Kancelarija pripremila Smernice za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, a sve u cilju pružanja pomoći naručiocima i privrednim subjektima prilikom sprovođenja, odnosno učešća u postupcima javnih nabavki.

Smernice možete pogledati klikom na ovaj link.

Sadržaj Smernica obuhvata sledeće:

- Priprema za sprovođenje pregovaračkog postupka

- Pripremanje obaveštenja o sprovođenju pregovaračkog postupka

- Priprema poziva na pregovaranje i konkursne dokumentacije

- Pozivanje privrednih subjekata

- Podnošenje ponude

- Pregovaranje

- Objavljivanje odluke o dodeli ugovora / obustavi postupka

- Objavljivanje obaveštenja o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka.

 

PODSEĆAMO:

Kancelarija za javne nabavke (u daljem tekstu: Kancelarija), saglasno ovlašćenjima propisanim članom 179. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19 - u daljem tekstu: Zakon), između ostalog, priprema i smernice u oblasti javnih nabavki.

Članom 61. Zakona propisani su osnovi, to jest uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi naručilac mogao da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Članom 62. Zakona uređeno je postupanje naručioca prilikom sprovođenja ove vrste postupka javne nabavke.

Odredbama člana 62. Zakona propisano je da se o minimalnim zahtevima iz konkursne dokumentacije ne može pregovarati, da je naručilac dužan da vodi zapisnik o pregovaranju, kao i da je naručilac dužan da tokom pregovora obezbedi jednako postupanje prema svim ponuđačima i ne sme da na diskriminatorski način pruža informacije koje bi pojedini ponuđači mogli da koriste na štetu drugih.

Način na koji će naručilac sprovoditi pregovaranje zavisi od niza faktora i okolnosti konkretnog slučaja, kao što su okolnosti vezane za predmet javne nabavke, broj privrednih subjekata sa kojima se pregovara, okolnost da li je ponuđač domaći ili strani privredni subjekt itd. Pored toga, sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva elektronskim sredstvima na Portalu javnih nabavki predstavlja veliku novinu kako za naručioce, tako i za ponuđače i otvara niz pitanja koje je potrebno rešiti kako bi postupak javne nabavke bio uspešno sproveden. Imajući u vidu napred navedeno, ove smernice imaju za cilj da naručiocima pomognu u stvaranju dobre prakse sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.