rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • May. 24
 • 16:05

Stimulativne mere za rasterećenje i rast privrede, uz veće plate i penzije

05.10.2018

Ministar finansija u Vladi R.Srbije, Siniša Mali, predstavio je (4.10.2018. god.) paket stimulativnih mera za rastererećenje privrede, među kojima su smanjenje poreskog opterećenja rada, ukidanje pojedinih naknada i promena načina obračuna poreske amortizacije, a kojima će se podstaći dalji rast privrede i nova zapošljavanja.

„Jedan od prioriteta Vlade Srbije je podsticanje daljeg rasta privrede, i zato smo spremili paket stimulativnih mera koji tome treba da doprinese“, rekao je ministar finansija, predstavljajući rezultate sprovođenja novog programa makroekonomskih i strukturnih reformi, podržanog Instrumentom za koordinaciju politike između R.Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Siniša Mali je rekao da je doneta odluka da se smanji poresko opterećenje rada, ukidanjem doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca, a koje je iznosilo 0,75%. „Ovom merom smanjuje se poresko opterećenje prosečne neto plate sa 63% na 62%“, rekao je Mali, i dodao da je to još jedan signal da želimo da naša ekonomija bude konkurentna, i veliki korak napred ka toj konkurentnosti.

Ministar finansija je dodao i da će, ukidanjem pojedinih naknada, kroz usvajanje novog Zakona o naknadama do kraja oktobra ove godine, biti smanjeni parafiskalni nameti.

Ministar je naglasio da je za privredu značajno i to što će se promeniti način obračuna poreske amortizacije. Za sva sredstva koja se amortizuju, obračun amortizacije će se vršiti primenom proporcionalne metode što će suštinski ubrzati amortizaciju za sva sredstva koja podležu amortizaciji, izuzev za nepokretnosti, za koje se i po važećim propisima obračun amortizacije vrši primenom proporcionalne metode. Poreska amortizacija po novim pravilima obračunavaće se za sredstva koje poreski obveznici nabave u poreskoj 2019. i na dalje. Ovo je jedan od najvažnijih zahteva privrednika u Srbiji, a na ovaj način podržavamo i podstičemo kupovinu nove opreme i tehnologije“, rekao je Mali, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom Delegacije MMF u Srbiji, Džejmsom Roufom i guvernerkom NBS, Jorgovankom Tabaković. Ministar je objasnio da u praksi to znači da će poreski obveznici imati ujednačen trošak amortizacije u svakoj godini, a krajnji efekat je da će porez na dobit biti manji.

On je napomenuo i da će značajno biti povećane javne investicije, kao i da će u narednoj budžetskoj godini, 25 milijardi dinara više biti namenjeno infrastrukturnim projektima, što je ukupno 208,4 milijardi dinara. „Osim paketa stimulativnih mera za privredu, donećemo i paket stimulativnih mera za inovativne aktivnosti, koji ćemo predstaviti krajem oktobra, a koje će stupiti na snagu od 1. januara 2019. god.“, najavio je ministar.

On je istakao da je započet i proces modernizacije i transformacije Poreske uprave, koja ide u dobrom pravcu, a što je takođe jedan od prioriteta. „Predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave posetili su FPN Finances u Briselu kako bi razmenili iskustva u domenu fiskalizacije, a naredne nedelje boraviće u Slovačkoj, kako bi se upoznali sa tamošnjim iskustvima“, rekao je Mali i dodao da će se sprovoditi reforma poreskog sistema u celini. Prethodnih dana je već najavljeno da bi transformacija i modernizacija Poreske uprave trebalo da tu instituciju učini efikasnijom, a prvi rezultati bi trebalo da se vide krajem 2019. god.

Jedna od važnih tema u okviru transformacije rada Poreske uprave je i ubrzan i efikasniji povraćaj PDV-a. Naime, u planu je smanjenje roka za povraćaj PDV-a, čime će se unaprediti likvidnost privrede. Zakonski rok za povraćaj PDV-a je 45 dana, ali u Vladi smatraju da nema razloga da privrednici toliko čekaju ako imaju uredne papire. Privrednicima bi puno značilo da taj novac dobiju što pre zbog likvidnosti.

U planu je i propisivanje posebnog režima oporezivanja dohotka građana koji pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i ukidanje odredaba poreskih zakona koje bespotrebno deluju destimulativno na poreske obveznike ili im stvaraju neopravdane administrativne teškoće.

Takođe, sve mere koje povećavaju efikasnost kontrole poreskih obveznika pozitivno će delovati na suzbijanje sive ekonomije. U tom pogledu, uz ostale mere kojima se unapređuje kapacitet Poreske uprave u vezi sa sprovođenjem efikasne poreske kontrole, posebno se mogu izdvojiti aktivnosti na izmenama Zakona o fiskalnim kasama koje podrazumevaju korišćenje savremenih tehničkih rešenja koja omogućuju praćenje prometa poreskih obveznika u realnom vremenu. Planiranim rešenjima omogućiće se poreskim obveznicima da jednostavnije administriraju svoje obaveze, a Poreskoj upravi da na optimalniji način obavlja poresku kontrolu.

 

Pored navedenog, Siniša Mali je (istoga dana) predstavio i mere koje se odnose na uređivanje penzija i plata u javnom sektoru, a koje je podržala i Misija MMF-a, koja boravi u Beogradu povodom prvog razmatranja rezultata sprovođenja novog programa makroekonomskih i strukturnih reformi, podržanog Instrumentom za koordinaciju politike „The Policy Coordination Instrument“ (PCI).

Prva mera koju je ministar finansija istakao jeste ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija, čime će penzije u odnosu na mart 2014. god. biti povećane između 7,91 i 13,3%.

Druga mera koja je dogovorena sa MMF-om jeste fazno napuštanje Zakona o privremenom smanjenju plata u delu koji je obavezivao javna i javno-komunalna preduzeća da uplaćuju u republički budžet iznos uštede po osnovu smanjenja plata.

Kada je reč o reformi plata u javnom sektoru, ministar finansija je izjavio da postoji apsolutna posvećenost tom poslu, kao i da je to jedna od ključnih reformi na kojoj se radi već četiri godine. Što se tiče povećanja plata, ministar je rekao da će se plate povećavati u fazama, kao i da je sa MMF dogovoreno koliki je bilansni prostor za tu svrhu. Ministar je dodao da će do kraja oktobra biti izneti konkretni podaci o tome.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.