rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Mar. 31
  • 03:51

Stupa na snagu Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

20.03.2020

U skladu sa članom 53. stav 4, članom 58. stav 3. i članom 96. Zakona o budžetskom sistemu, ministar finansija je doneo Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 20/20 od 04.03.2020. godine, a stupa na snagu 12.03.2020. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se procesi i postupci funkcionisanja sistema izvršenja budžeta Republike Srbije, kao dela sistema upravljanja javnim finansijama koji se sprovode kroz informacioni sistem izvršenja budžeta Ministarstva finansija - Uprave za trezor, a kojima se evidentiraju ostvareni prihodi i primanja i izvršavaju rashodi i izdaci korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije utvrđeni zakonom o budžetu Republike Srbije, odnosno aktom o privremenom finansiranju Republike Srbije.

Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije obuhvata:

- postupke i procedure za promenu aproprijacija;

- postupke i uslove za određivanje i promenu kvota;

- način nastanka obaveze;

- izveštavanje o preuzetim obavezama, evidentiranje i promenu preuzetih obaveza;

- način plaćanja koja se vrše iz budžeta Republike Srbije.

 

NAPOMENA:

Tekst Pravilnikasa novim obrascima pripremljenim za popunjavanje i štampanje, nalazi se na našim elektronskim priručnicima - CD-u za Računovođe, CD-u za Poslodavce, u on-line verzijama istih, kao i na CD-u uz „Priručnik za budžetske korisnike“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.