• Sep. 16
  • 23:14

Stupio na snagu Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između R.Srbije i U.K. Velike Britanije i Severne Irske

05.08.2021

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 32/13), Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je, u „Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori“, br. 16/2021 od 4.8.2021. god., Obaveštenje da je Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, koji je potpisan 16. aprila 2021. god. u Beogradu, stupio na snagu 15. jula 2021. god.

Inače, pomenuti Sporazum je objavljen u „Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori“, br. 13/21 od 12.7.2021. god. (u daljem tekstu: Sporazum).

Vlada Republike Srbije (dalje: Srbija) i Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske (dalje: Ujedinjeno Kraljevstvo) potpisale su ovaj Sporazum, uviđajući da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, potpisan u Luksemburgu 29.4.2008. god. (Sporazum između EU i Srbije) prestao da se primenjuje na Ujedinjeno Kraljevstvo; kao i vodeći računa o načelima utvrđenim u preambuli Sporazuma između EU i Srbije i u želji da međusobna prava i obaveze Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva (dalje: Strane) predviđeni Sporazumom između EU i Srbije budu zadržani sa izmenama utvrđenim ovim sporazumom.

Sporazumom je dogovoreno sledeće:

1. Glavni cilj ovog sporazuma je očuvanje veza između Strana uspostavljenih Sporazumom između EU i Srbije.

2. Strane se naročito slažu da sačuvaju preferencijalne uslove u vezi sa međusobnom trgovinom koji su proizašli iz Sporazuma između EU i Srbije i da obezbede platformu za dalju liberalizaciju međusobne trgovine.

3. Da bi se izbegla svaka sumnja, potvrđuje se da Strane uspostavljaju partnerstvo, kao i zonu slobodne trgovine robom i odgovarajuća pravila u skladu s ovim sporazumom i potvrđuju ciljeve iz člana 1. Sporazuma između EU i Srbije (sa izmenama utvrđenim ovim sporazumom).

Što se tiče preuzimanja odredaba Sporazuma između EU i Srbije, utvrđeno je sledeće:

1. Odredbe Sporazuma između EU i Srbije koje su bile na snazi neposredno pre nego što su prestale da se primenjuju na Ujedinjeno Kraljevstvo preuzimaju se ovim sporazumom i čine njegov sastavni deo, mutatis mutandis (tj. sa tehničkim izmenama potrebnim da bi se Sporazum između EU i Srbije primenjivao kao da je zaključen između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, uzimajući u obzir cilj i svrhu ovog sporazuma) saglasno odredbama ovog sporazuma.

2. Obaveze iz zajedničkih deklaracija koje su strane Sporazuma između EU i Srbije preuzele u vezi sa tim sporazumom i koje su utvrđene u Aneksu I ovog sporazuma, imaće isto pravno dejstvo, mutatis mutandis, na Strane ovog sporazuma, saglasno odredbama ovog sporazuma.

 

Takođe u „Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori“, br. 16/21 od 4.8.2021. god., objavljen je i Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. i ukidanju i zameni Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi br. 3/2013 i 3/2015.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.