rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 18:58

Tehnički normativi za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene

22.04.2019

Podsećamo, članom 44a Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18-drugi zakoni), utvrđeno je da ministar nadležan za unutrašnje poslove donosi tehničke propise kojima se uređuju bezbednost i zaštita od požara i eksplozija na instalacijama i objektima uzimajući u obzir vrstu instalacija, specifičnost samog objekta, delatnost koja se u objektu obavlja i opasnost od požara i eksplozija za ljude i imovinu, kao i druge tehničke propise potrebne za sprovođenje ovog zakona.

Na osnovu člana 44a Zakona o zaštiti od požara, ministar unutrašnjih poslova doneo je Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene („Sl. glasnik RS“, br. 22/19 od 28.3.2019. god. – dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 5. aprila 2019. god.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju posebni tehnički normativi bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene.

Pored odredbi ovog pravilnika, na navedene objekte, primenjuju se i drugi propisi i standardi kojima su propisani zahtevi zaštite od požara za objekte, delove objekta, opremu, instalacije i uređaje, kao i posebni propisi kojima je uređena zaštita od požara navedenih objekata shodno specifičnostima namene.

Ako se vrši rekonstrukcija ili dogradnja dela nekog od objekata, i/ili instalacija, opreme i uređaja na tim objektima, odredbe Pravilnika primenjuju se samo na deo objekta i/ili na instalacije, opremu i uređaje koji su predmet rekonstrukcije ili dogradnje.

Pri tom, rekonstrukcijom ili dogradnjom ne sme se umanjiti požarna bezbednost postojećeg objekta.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na objekte koji pripadaju kategoriji visokih objekata prema posebnom propisu, plutajuće objekte prema posebnom propisu, ugostiteljske objekte za ishranu i piće prema posebnom propisu, kao i na podzemne delove objekta čiji se pod etaže za boravak ljudi nalazi na dubini većoj od 16 m u odnosu na nivo okolnog terena.

Građevinske mere za sprečavanje prenosa požara propisane su članovima 12-28. Pravilnika.

Izdvajanje pratećih sadržaja (garaže, ugostiteljski objekti za ishranu i piće, skladišta i sl.), koji se nalaze u sastavu stambenog, poslovnog i javnog objekta, u posebne požarne sektore, vrši se u skladu sa posebnim propisima kojima je uređena oblast izgradnje tih objekata, pri čemu elementi građevinske konstrukcije na granici požarnog sektora moraju ispunjavati zahteve iz strožijeg propisa.

Sistemi ventilacije, kontrole dima i grejanja regulisani su članovima 42-45. Pravilnika, električne instalacije članovima 46-51. Pravilnika, a članovima 52-56. Pravilnika, propisane su mere za liftove.

Što se tiče posebnih sistema i mera, propisano je sledeće:

a) stambeni, poslovni i javni objekti moraju biti obezbeđeni spoljnom i unutrašnjom hidrantskom mrežom u skladu sa posebnim propisom;

b) u stambenim, poslovnim i javnim objektima mora se predvideti potreban broj mobilnih uređaja za gašenje požara, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača uređaja i opreme.

Izuzetno od navedenog pod a) unutrašnjom hidrantskom mrežom ne moraju biti obezbeđeni:

1) stambeni objekat, lamela, koja ima visinu ≤ 12 m;

2) poslovni ili javni objekat površine ≤ 150 m2, specifičnog požarnog opterećenja ≤ 360 MJ/m2 i čija je konstrukcija najmanje srednjeg stepena otpornosti prema požaru, ako posebnim propisom nije drugačije određeno;

3) poslovni prostori na nivou okolnog terena ukupne površina ≤ 150 m2 i pojedinačnog specifičnog požarnog opterećenja ≤ 360 MJ/m2 u koje se ulazi sa spoljne strane, kada su u sastavu poslovnog, javnog ili stambenog objekta čija je konstrukcija najmanje srednjeg stepena otpornosti, ako posebnim propisom nije drugačije određeno i ako se požari u takvim prostorijama mogu gasiti upotrebom spoljne hidrantske mreže.

 

Beograd, april 2019. god.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.