rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:49

U prodaji NOVI priručnik, prvi put na našem tržištu - PORESKI PODSTICAJI!

08.05.2017

PORESKI PODSTICAJI

(olakšice, oslobođenja i izuzimanja)

 

Fiskalni propisi u R.Srbiji sadrže i određene poreske pogodnosti za poreske obveznike, koji se javljaju u različitim oblicima – kao izuzimanja od oporezivanja, umanjenje poreske obaveze, oslobađanja od plaćanja poreza, odlaganje plaćanja poreza, poreski kredit i sl.

U svim slučajevima, od obveznika se zahteva da ispune određene uslove, kao i da o tome pruže dokaze, kako bi ostvarili pravo na korišćenje propisanih podsticaja.

Međutim, obveznici često odustaju, tj. i ne pokušavaju da iste iskoriste, smatrajući da su procedure suviše komplikovane, da im oduzimaju vreme, ili jednostavno, nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima, ili misle da na njih oni konkretno nemaju prava (a, pri tom, budu u zabludi).

 

Važno je napomenuti da se korišćenjem zakonom propisanih poreskih pogodnosti, mogu uštedeti značajne sume novca!

Potrebno je samo da obveznici budu upoznati sa sledećim: u kojim slučajevima, pod kojim uslovima, i na koji način mogu ostvariti oslobođenja, podsticaje ili druge olakšice, i naravno, u vezi sa kojim poreskim oblicima, kao i šta im je sve potrebno od dokumentacije.

 U želji da poreskim obveznicima pomognemo u ovim aktivnostima, koje, uz malo truda, mogu da im sačuvaju dosta teško zarađenog novca, objavili smo ovaj priručnik.

 U priručniku smo objasnili sve u vezi sa različitim poreskim pogodnostima, i to onim koje se mogu ostvariti po osnovu:

- Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

- Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

- Zakona o porezu na dohodak građana i

  Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

- Zakona o PDV,

- Zakona o porezima na imovinu

  (porez na nepokretnosti, kao i na prenos apsolutnih prava),

- Ugovora o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

 

 „Kao građanin, imate obavezu prema poreskom sistemu države, ali, takođe, imate obavezu prema sebi da znate svoja zakonska prava.“ (u smislu umanjenja poreza)

 — Donald C. Alexander

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs