rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Feb. 20
  • 13:22

U prodaji NOVI priručnik za direktore školskih i predškolskih ustanova!

12.09.2017

  PRIRUČNIK ZA DIREKTORE ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA

 

Ovaj priručnik je osmišljen da bude od pomoći direktorima osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova, jer, po našem mišljenju, ne postoji štivo koje bi na jednom mestu obuhvatilo sve aspekte poslovanja navedenih ustanova. Oblast je kompleksna i uređena velikim brojem zakonskih propisa, a pošto je u toku i reforma obrazovanja, očekivano je da će promene biti česte. Ipak, to ne smanjuje potrebu za jednim objedinjenim sadržajem koji bi dotakao sve delove poslovanja škola i predškolskih ustanova.

Zbog postojanja specifičnosti u poslovanju svake od ustanova, knjiga je podeljena na tri dela i to:

Prva glava - predškolske ustanove

Druga glava – osnovne škole

Treća glava – srednje škole

Detaljno smo obradili pravila rada ustanova u pogledu upisa dece, zahtevane strukture zaposlenih i njihovih obaveza. Pisali smo o osnivanju ustanova, kako državnih tako i privatnih, planovima i programima, obaveznim evidencijama ustanova, ispravama koje je ustanova u obavezi da izdaje, određivanju cene usluge, kao i subvencijama koje su trenutno aktuelne.

U drugom delu se nalaze oblasti i propisi koje se tiču svih ustanova, a to su:

- FINANSIRANJE ŠKOLA

- PKU I STRUKTURA PLATA ZAPOSLENIH

- BUDŽETSKI SISTEM I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT FINANSIRANJA USTANOVA

- JAVNE NABAVKE

- PRAVO NA ŠTRAJK ZAPOSLENIH

- STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ETIČKI STANDARDI

- INSPEKCIJSKI NADZOR

Prateći deo priručnika je CD na kome se nalaze svi propisi koji su bar jednom pomenuti u tekstu, kao i brojni drugi podzakonski akti sa priloženim obrascima koje je moguće popunjavati u elektronskoj formi.

Na CD-u se takođe nalaze tekstovi o načinu rada specijalizovanih škola, i to:

- Muzičke i baletske škole;

- Škole za učenike sa smetnjama u razvoju;

- Škole za obrazovanje odraslih.

 

 Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.“

                                                                                                     Nelson Mendela

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs