rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 13:45

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Nemačkom - održana prva runda pregovora

05.11.2019

U Beogradu je, od 29. do 31. oktobra 2019. godine, održana prva runda pregovora radi zaključenja Ugovora između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (u daljem tekstu: Ugovor).

 

S tim u vezi, podsećamo da je u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke na snazi, Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom („Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori“, br. 12/88) koji se primenjuje od 1. januara 1989. god.

Međutim, i pored toga, što od dana početka primene Ugovora, sa nemačkom stranom nije bilo značajnijih problema u njegovoj primeni, obostrano je ocenjeno da je potrebno zaključiti novi ugovor. Ovo zbog toga, što su mnoga rešenja iz važećeg ugovora prevaziđena, imajući u vidu protek vremena i promene u privrednom, pravnom, a naročito poreskom sistemu dve države, posebno u Republici Srbiji kao i, promene koje su se, u međuvremenu (kada je u pitanju materija izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja) dogodile u teoriji i praksi međunarodnog poreskog prava.

 

Zaključenjem novog ugovora, važeći ugovor prestao bi da bude na snazi i da se primenjuje.

 

U toku pregovora, koji  su vođeni u atmosferi prijateljstva i obostranog razumevanja i uvažavanja, razmatrani su svi članovi Nacrta ugovora i, u potpunosti je usaglašena većina članova Nacrta ugovora.

Međutim, delegacije nisu postigle saglasnost oko određenih članova Nacrta ugovora.

 

Na kraju pregovora, potpisan je Usaglašeni zapisnik sa pregovora u kojem je, pored ostalog, navedeno da će se naredna runda pregovora obaviti u Berlinu, u vremenu koje će, na predlog nemačke strane, naknadno, biti dogovoreno diplomatskim putem.

Blagovremeno ćemo izvestiti o daljim informacijama u vezi sa napred navedenim.

 

 

Autor: mr Dejan Dabetić – viši savetnik - rukovodilac Grupe za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u Sektoru za fiskalni sistem u Ministarstvu finansija R.Srbije;

Beograd, 1.11.2019. god.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.