rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 04:26

Ukinuta preferencijalna prednost u odnosu na države članice EU

06.11.2018

Uprava za javne nabavke je (5.11.2018. god.) objavila saopštenje u kojem podseća da je Sporazum o stabilizaciji i priduživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i R.Srbije, sa druge strane ratifikovan Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori“, br. 83/2008).

Članom 76. Sporazuma utvrđena su pravila u vezi sa javnim nabavkama, te je u tački 4. ovog člana definisano da će, nakon stupanja na snagu Sporazuma, R.Srbija svaku prednost domaćim preduzećima izraženu u ceni, u periodu od narednih 5 godina postepeno smanjiti u skladu sa određenom dinamikom kako sledi u toj tački, a da će prednost biti potpuno ukinuta najkasnije do isteka pete godine od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Imajući u vidu da je Sporazum stupio na snagu 1. septembra 2013. god., rok za ukidanje prednosti date domaćim ponuđačima bio je 1. septembar 2018. god.

Prednost data domaćim ponuđačima, odnosno ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla (a koja se odnosi na sve druge države, ne samo države potpisnice Sporazuma) i način njene primene definisani su u članu 86. st. 1-4. Zakona o javnim nabavkama (dalje: ZJN), pri čemu je stavom 11. ovog člana predviđeno da će se preferencijalna prednost u postupcima javnih nabavki u kojima učestvuju - ponuđači iz država potpisnica Sporazuma primenjivati shodno odredbama tog sporazuma.

Kako je članom 16. st. 2. Ustava R.Srbije definisano da su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka R.Srbije i neposredno se primenjuju, a imajući u vidu i odredbu člana 86. st. 11. ZJN, od 1.9.2018. god. ukida se svaka prednost za ponuđače iz R.Srbije u postupcima javnih nabavki usluga i radova, odnosno svaka prednost za ponuđače koji nude dobra domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki dobara, u odnosu na ponuđače i dobra iz država članica Evropske unije.

S druge strane, Uprava za javne nabavke ukazuje na to da prednost data domaćim ponuđačima u postupcima javnih nabavki radova i usluga, odnosno ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki dobara, u odnosu na države koje nisu članice EU i dalje se ostvaruje u skladu sa odredbama člana 86. st. 1-4. ZJN, a da se ova prednost ne primenjuje u odnosu na države potpisnice CEFTA Sporazuma, shodno članu 86. stav 10. ZJN.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.