rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 10
  • 09:47

Upotreba pečata u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama

29.05.2020

Stupanjem na snagu izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/18), koje su na snazi od 1. oktobra 2018. god., ukinuto je korišćenje pečata za privredne subjekte. Ovim izmenama stavljene su van snage odredbe 10 zakona i čak 107 podzakonskih akata u kojima se pominje pečat.

Privredna društva i preduzetnici osnovani nakon 1.10.2018. god. ne moraju da izrađuju pečat, dok ostali mogu postepeno da ih izbace iz upotrebe.

Zatim je, izmenom i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 95/18), koje su na snazi od 9.12.2018. god., precizirano i da, prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.

Ni jedna institucija, banka ili organizacija više nema pravo da zahteva pečat privrednim društvima ili preduzetnicima. Pečat više nije potreban kod podnošenja poreskih prijava, popunjavanja raznih drugih obrazaca, kod prijema pošte, izdavanja različitih potvrda, podnošenja zahteva i sl.

Međutim, kod izvesnog broja ponuda vezanih za javne nabavke naručioci su ocenili da one nisu odgovarajuće iz razloga što nisu na pojedinim ili svim obrascima imale pečat ponuđača. Iz tog razloga prenosimo deo rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, i savetujemo obavezno podnošenje zahteva za zaštitu prava u slučaju da je ponuda odbijena iz ovih razloga.

„... Imajući u vidu predmetne okolnosti, te uzimajući u obzir činjenicu da je podnosilac zahteva popunio sve Obrasce koji čine sastavni deo njegove ponude da je iste potpisao, posebno Model ugovora, proizilazi da se isti saglasio sa sadržinom modela ugovora, iz čega sledi da okolnost što podnosilac zahteva nije pečatirao sve Obrasce koji čine sastavni deo ponude, ne predstalja bitan nedostatak koji onemogućava naručioca da utvrdi stvarnu sadržinu ponude tog ponuđača u smislu odredbe člana 106. stav 1. tačka 5) ZJN.

Ovo posebno ako se ima u vidu činjenica da je odredbama Zakona o privrednim društvima propisano da pravna lica ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno neponuvažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.“

 

Podsećamo, primenjuju se:

- Zakon o javnim nabavkama, prečišćen tekst („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) – u primeni do 01.07.2020. god.

- Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19) koji će biti u primeni od 1.7.2020. god., osim pojedinih odredaba koje su već u primeni od 1.1.2020. god, odnosno od 1.3.2020. god., odnosno od dana pristupanja EU.

 

Svi važeći propisi vezani za javne nabavke (što podrazumeva, obe verzije zakona), obrasci pripremljeni za popunjavanje, službena mišljenja i odgovori na pitanja u vezi sa javnim nabavkama nalaze se na našim elektronskim priručnicimaCD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.