rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:49

Uprava za javne nabavke objavila nove smernice

03.05.2017

 

Republika Srbija

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Beograd, 24.04.2017. god.

 

U cilju podsticanja veće primene okvirnih sporazuma i kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, Uprava za javne nabavke (UJN) pripremila je, krajem aprila, smernice za primenu ovih instrumenata.

Pripremljene su i Smernice za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke, sa posebnim osvrtom na smernice namenjene naručiocima.

Sve navedene, kao i druge smernice i uputstva možete preuzeti na sajtu UJN, i to:

- Smernice za primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude,

- Smernice za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke,

- Smernice za pregovaranje (izrađeno uz podršku SIGMA),

- Smernice za okvirne sporazume (izrađeno uz podršku SIGMA),

- Uputstvo za pregovarački postupak, i

- Uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma.

 

 

 

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs