rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 05:48

Uredba o internom tržištu rada državnih organa

16.12.2019

Vlada Republike Srbije donela je, 13. decembra 2019. godine, Uredbu o internom tržištu rada državnih organa („Sl. glasnik RS“, br. 88/19). Razlozi za donošenje ove uredbe proizilaze, pre svega, iz potrebe efikasnog rešavanja kadrovskih potreba državnih organa povećanjem interne mobilnosti i podsticajem karijernog razvoja zaposlenih, zadržavanja kvalitetnih kadrova u državnim organima i njihovog pravilnog raspoređivanja, kao i obezbeđivanja zaštite radno-pravnog statusa neraspoređenih državnih službenika. Pored toga, puna funkcija internog tržišta rada pozitivno bi uticala i na zadržavanje kadrova, kao i obezbeđivanje kadrova na radnim mestima u državnim organima gde nedostaje dovoljan broj zaposlenih na određenim radnim mestima.

Do sada mobilnost državnih službenika obezbeđivala se premeštajem, preuzimanjem ili putem internih i javnih konkursa. Međutim, imajući u vidu zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, kao i konstantnu potrebu državnih organa za kvalifikovanim kadrovima koji poseduju odgovarajuće kompetencije, neophodno je obezbediti efikasniju mobilnost zaposlenih. Uspostavljanjem Internog tržišta rada uskladiće se ponuda i tražnja za odgovarajućim profilom državnih službenika unutar državnih organa, povećaće se interna transparentnost slobodnih radnih mesta i mobilnosti državnih službenika unutar državnih organa što će uticati na lakšu upravljivost i ostvarenje karijernog razvoja, ostvariće se pun značaj savetodavne uloge u pogledu planiranja karijere i usmeravanja lica na internom tržištu rada na odgovarajuće obuke u skladu sa potrebama Internog tržišta rada i njihovim potencijalima za lični razvoj i doprineće se zadržavanju državnih službenika koji imaju ključne kompetencije.

Pored toga, institut preuzimanja koji je utvrđen u Zakonu o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/05...95/18), od 1. januara 2020. godine, moći će da se ostvari samo ukoliko su zaposleni upisani, odnosno prijavljeni u Evidenciji Internog tržišta rada.

Zakon o državnim službenicima utvrđuje Evidenciju internog tržišta rada za državne službenike u svim državnim organima, kao institucionalni instrument za podršku upravljanja ljudskim resursima u državnim organima, koju vodi Služba za upravljanje kadrovima. Uredbom je Evidencija Internog tržišta rada definisana kao elektronska baza podataka koja se vodi kroz jedinstveni informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima u državnim organima i organima AP i JLS.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.