rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 06:22

Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu - tzv. ekološka taksa

23.12.2019

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 86/19 i 89/19). Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, pod kojom se smatra ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

 

Izmenom ove Uredbe od 18. decembra 2019. godine („Sl. glasnik RS“, br. 89/19), odredbe koje su se odnosile na fizička lica, u okviru kojih i iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za fizička lica koji je iznosio 1.200,00 dinara za kalendarsku godinu i umanjivao se za 50% obvezniku koji ne stanuje u stambenoj jedinici, su UKINUTE!!!

 

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

- veliki uticaj na životnu sredinu;

- srednji uticaj na životnu sredinu;

- mali uticaj na životnu sredinu.

Ovako razvrstane delatnosti navedene su u Tabeli koja je sastavni deo ove uredbe.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

- velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;

- srednja pravna lica 500.000,00 dinara;

- mala pravna lica 200.000,00 dinara;

- mikro pravna lica i preduzetnika 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

- velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;

- srednja pravna lica 250.000,00 dinara;

- mala pravna lica 100.000,00 dinara;

- mikro pravna lica i preduzetnika 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

- velika pravna lica 500.000,00 dinara;

- srednja pravna lica 125.000,00 dinara;

- mala pravna lica 50.000 dinara;

- mikro pravna lica i preduzetnika 5.000,00 dinara.

Iznosi pomenutih naknada utvrđuju se za kalendarsku godinu.

Na obveznika naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine u 2019. godini ne primenjuju se odredbe ove uredbe ako, primenom odredaba Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 29/19 i 55/19), sam obračuna i na propisani uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za 2019. godinu, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za period od dana stupanja na snagu ove uredbe do 31. decembra 2019. godine, obračunava se srazmerno tom periodu.

Postupci utvrđivanja i naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji su započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Ova uredba je stupila na snagu 19. decembra 2019. godine.

 

Obrađeni tekst Uredbe nalazi se na našim elektronskim priručnicima - CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, u on-line verzijama istih, kao i na - CD-u uz Priručnik „Pravilno poslovanje specifičnih delatnosti“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.