rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 05:05

Usvojen set zakona - Zakoni o završnim računima budžeta Republike Srbije, Zakon o javnim nabavkama, Zakoni o izmenama i dopunama različitih Zakona

23.12.2019

Narodna Skupština Republike Srbije danas je usvojila set zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije od 2002. do 2018. godine. Ovim se uspostavlja dobra budžetska praksa, s obzirom da se završni računi nisu usvajali poslednjih 17 godina. Od ove godine, uz svaki republički budžet, biće usvajan i Zakon o završnim računima budžeta za prethodnu godinu čime će se značajno povećati transparentnost i vidljivost trošenja budžetskih sredstava.

Poslanici su izglasali i Zakon o javnim nabavkama kojim se podstiče učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki, kao i efikasnija zaštita prava u tim postupcima. Zakonom o javnim nabavkama se uvodi Portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupaka javnih nabavki elektronskim putem, što dalje treba da obezbedi veću transparentnost i efikasnost u realizaciji javnih nabavki.

U setu zakona koji su usvojeni, nalaze se i izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji ima za cilj usklađivanje sa zahtevima novih propisa Evropske unije i povećanja ocene usklađenosti sa preporukama Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF).

Izmene i dopune Zakona o Carinskoj tarifi imaju za cilj da povećaju konkurentnost gotovih proizvoda na domaćem i stranom tržištu, kao i da obezbede da sve odredbe od ključnog značaja za svrstavanje po Carinskoj tarifi budu u matičnom zakonu koji reguliše tu oblast.

Izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću uvodi se poboljšan sistem kontrole, odnosno dostavljanja dokaza za praćenje i poznavanje priređivača, kako bi se prikupili precizni podaci i informacije o vlasničkoj i upravljačkoj strukturi priređivača. Takođe, stavlja se dodatno težište na zabranu povezanosti sa licima koja su povezana sa kriminalom, odnosno koja su osuđena za određena krivična dela i teže povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Izmene i dopune Zakona o duvanu treba da obezbede uslove za unapređenje kvaliteta pružanja javnih usluga i poboljšanje uslova poslovanja privrednih subjekata smanjenjem administrativnog opterećenja kroz optimizaciju i digitalizaciju postupaka koje sprovodi Uprava za duvan u okviru programa Vlade „e-Papir“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.