rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 21
 • 09:56

Završena javna rasprava o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

13.09.2019

Nacrti zakona o računovodstvu i zakona o reviziji za kvalitetnije finansijsko izveštavanje, lakši i transparentniji rad privrednih subjekata

Podsećamo, Ministarstvo finansija R.Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su okrugli sto (29.8.2019. god.) na kome su u okviru javne rasprave prezentovani Nacrt zakona o računovodstvu i Nacrt zakona o reviziji. Nacrti zakona su predstavljeni nakon više od godinu i po dana pripreme u čemu su učestvovali svi relevantni akteri. Ciljevi donošenja oba zakona su veća transparetnost poslovanja privrednih subjekata i usaglašavanje sa direktivama i pravnim tekovinama EU.

Napominjemo, u br. 169. našeg stručnog časopisa "Računovodstvo i porezi" (oktobar 2019.g.) objavićemo tekstove našeg stručnog saradnika - komentare nacrta oba zakona.

Imajući u vidu značaj ovih zakona za domaću privredu, a u cilju stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za njen razvoj, okrugli sto je okupio privrednike i stručnu javnost kako bi svojim sugestijama i predlozima doprineli unapređenju regulatornog okvira u oblasti računovodstva i revizije i iznalaženju najboljih i najcelishodnijih zakonskih rešenja. Zakone su predstavili i odgovarali na pitanja učesnika: Filip Šanović, v.d. pomoćnika ministra finansija, Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju, Sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija, kao i predstavnici tima konsultanata koji su učestvovali u izradi nacrta zakona.

Kako navode predstavnici Ministarstva finansija, krajnji cilj donošenja novog Zakona o računovodstvu je podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u našoj zemlji i usklađivanje sa najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti. Nacrt zakona o računovodstvu predviđa uvođenje jasnih uslova za profesionalno pružanje računovodstvenih usluga, kao i posebnog javnog registra pružalaca računovodstvenih usluga, čime bi se unapredio kvalitet ovih usluga, s obzirom na to da će pravna lica i preduzetnici (koji se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga) morati da imaju najmanje jedno lice zaposleno sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa. Nacrt zakona takođe predviđa novine u izveštavanju uvođenjem nefinansijskih izveštaja i izveštaja o plaćanjima vladama za pojedine kategorije.

Osnovni cilj predloženog Nacrta zakona o reviziji je usklađivanje sa postojećom regulativom EU u vezi sa obaveznom revizijom godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i sa preporukama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Krajnji cilj predloženih reformi treba da bude podizanje nivoa kvaliteta revizorskog i finansijskog izveštavanja u R.Srbiji, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije, što je jedan od preduslova za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

Okrugli sto je bio prilika da se na neposredan način dođe do novih konstruktivnih predloga i unapređenja postojećih nacrta zakona.

Podsećamo, javna rasprava je počela 12. avgusta, a završena je 2. septembra 2019. god., tako da očekujemo da će se predlozi ovih zakona uskoro naći i pred Narodnom skupštinom.

Dotle, nacrte ovih zakona možete pogledati na sajtu Ministarstva finansija, u delu: Propisi > Javne rasprave, ili putem ovog linka.

Pored, navedenog, na istoj stranici na sajtu Ministarstva finansija možete pogledati i sledeće nacrte zakona:

- Nacrt Zakona o alternativnim investicionim fondovima,

- Nacrt zakona o kontroli državne pomoći, i

- Nacrt zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.