rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 17:02

Zdravstveno higijenske mere koje su poslodavci dužni da sprovedu usled COVID-19

20.03.2020

Jedno osnovnih prava zaposlenog jeste to da ima pravo na bezbednost i zdravlje na radu, što je, pored ostalog, utvrđeno članom 12. Zakona o radu.

Takođe, pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu zaposleni ima i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Zaposleni je dužan da poštuje propise o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja na radu kako ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje zaposlenih i drugih lica. Takođe je dužan da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla da utiče na bezbednost i zdravlje na radu.

 

Pored navedenog, poslodavac mora da sprovodi sve ono što mu je kao obaveza propisano Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/16).

Tako, članom 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, utvrđeno je da svako pravno lice, preduzetnik i fizičko lice dužni su da postupe u skladu sa merama za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti određenim ovim zakonom i da omoguće nesmetano obavljanje nadzora i preduzimanje propisanih mera nadležnom doktoru medicine odnosno doktoru medicine specijalisti epidemiologije i nadležnom sanitarnom inspektoru.

 Sprovođenje mera u vanrednim situacijama

Član 51. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje da, u slučaju vanrednih situacija (elementarne nesreće i katastrofe, pojave epidemije zarazne bolesti, pojave nove ili nedovoljno poznate zarazne bolesti i u slučaju sumnje na upotrebu biološkog agensa i drugo) koje mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi i u kojima postoji neposredna opasnost za masovno prenošenje zaraznih bolesti, sprovode se sledeće mere:

1) organizovanje, planiranje i obezbeđivanje sprovođenja mera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti;

2) brza epidemiološka procena u cilju hitnog preduzimanja neposrednih mera zaštite stanovništva;

3) epidemiološki nadzor u vanrednoj situaciji, uvođenjem sistema ranog upozoravanja dok postoje razlozi navedeni u stavu 1. ovog člana;

4) prevoz, izolacija i karantin ako postoji indikacija;

5) aktiviranje sistema komunikacije u vanrednom stanju;

6) obavezno učešće zdravstvenih ustanova, privatne prakse, preduzetnika i građana u suzbijanju rizika za javno zdravlje i korišćenje određenih objekata, opreme i prevoznih sredstava radi sprečavanja i suzbijanja prenošenja zaraznih bolesti, a na osnovu naredbe ministra.

U vezi sa navedenim, kao i sa trenutnom situacijom u našoj zemlji, Privredna komora Srbije je donela Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima.

Ovaj Kodeks kao i detaljnije na ovu temu objavili smo u posebnom odeljku „Poslovanje za vreme pandemije COVID-19“

na našem elektronskom priručniku tj. na CD-u za Poslodavce .

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.