rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:48

Primljeno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu

10.07.2018

 

Prema saopštenju (od 6.7.2018. god.), Poreska uprava Republike Srbije je, prema obrađenim podacima, u zakonom predviđenom roku primila ukupno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od 2.375.136 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u R.Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Poreske prijave su podnošene u papirnom i u elektronskom obliku. Elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, primljeno je 35% prijava.

Najviše prijava podneto je na teritoriji koju obuhvata Regionalno odeljenje Beograd - ukupno 16.199 prijava. Regionalno odeljenje Novi Sad primilo je ukupno 4.341 prijavu, Regionalno odeljenje Kragujevac - 1.423 prijave, Regionalno odeljenje Niš - 1.265 prijava i Regionalno odeljenje Priština - 10 prijava.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda, 73% pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd. Od sto najviše iskazanih prijavljenih prihoda, 69 lica su domaći državljani, a 31 su strani državljani, dok je 90% muškog pola.

Najčešća prijavljena zanimanja su menadžer, direktor i inženjer.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 40 do oko 340 miliona dinara.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag