rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Nov. 16
 • 01:58

Poreski menadžer

 • 1. juna 2016. god. objavljen je prvi broj stručne periodične publikacije "Poreski menadžer".

Ciljevi časopisa "Poreski menadžer" su:

 • da Vam omogući da upravljate Vašim poreskim obavezama – da ih na vreme saznate, da ih planirate i koristite poreske olakšice, kako biste što efikasnije raspodelili svoja finansijska sredstva, tako da, uz izvršavanje svih obaveza u skladu sa onim što je propisano, ipak ne ugrozite tekuće normalno poslovanje
 • da se bavi aktuelnim temama i glavnim problemima u vezi sa praktičnom primenom fiskalnih propisa (npr: PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, akcize, fiskalne kase, ZPPPA, takse), kao i doprinosima za OSO, i to na dobro strukturiran i na jasan način
 • da Vam obezbedi rešenja i odgovore na nedoumice koje imate u vezi sa plaćanjem poreza, kao i da Vam pruži sve aktuelne informacije o novinama i promenama u poreskom sistemu R.Srbije, jer je neizvršavanje poreskih obaveza na propisani način, kao i njihovo neblagovremeno izvršavanje, sankcionisano visokim novčanim kaznama. (Kako biste sve obaveze plaćali u roku, morate unapred da ih planirate, tj. da ih imate u vidu i da obezbedite dovoljno finansijskih sredstava za te potrebe.)
 • da Vam što praktičnije prenese, kroz tekstove naših stručnih saradnika iz Ministarstva finansija, šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava kao poreskih obveznika
 • da Vam ukaže kada, na koji način i pod kojim uslovima možete da koristite određena poreska oslobođenja, što znatno može uticati na visinu poreza koje plaćate, a takođe, ukoliko ste u lošijoj finansijskoj situaciji, i o tome kako da ostvarite pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga...

TIRAŽ:

 • Početni tiraž u kome se štampa časopis „Poreski menadžer“ je 3000 primeraka.

PERIODIKA IZLAŽENJA:

 • Časopis „Poreski menadžer“ izlazi jednom mesečno, prateći najaktuelnije teme i promene u fiskalnim propisima koji se primenjuju u R.Srbiji.

Pretplatnici na časopis "Poreski menadžer" su:

 • Direktori privrednih društava i nedobitnih organizacija
 • Finansijski menadžeri
 • Računovođe i revizori
 • Poreski i finansijski savetnici
 • Konsultanti u oblasti menadžmenta
 • Poreski, administrativni, pa i komercijalni službenici
 • Zaposleni u finansijskim, kadrovskim i pravnim službama
 • Preduzetnici, vlasnici radnji
 • Advokati
 • Zaposleni u državnim i javnim organizacijama i preduzećima

Srodan proizvod časopisu "Poreski menadžer" jeste elektronski priručnik "CD za Računovođe"

Njihovo korišćenje Vam garantuje:

 • Aktuelne i tačne informacije
 • Pomoć i sigurnost u Vašem svakodnevnom radu

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.