rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Aug. 19
 • 19:08

Poreski menadžer

 • 1. juna 2016. god. objavljen je prvi broj stručne periodične publikacije "Poreski menadžer".

Ciljevi časopisa "Poreski menadžer" su:

 • da Vam omogući da upravljate Vašim poreskim obavezama – da ih na vreme saznate, da ih planirate i koristite poreske olakšice, kako biste što efikasnije raspodelili svoja finansijska sredstva, tako da, uz izvršavanje svih obaveza u skladu sa onim što je propisano, ipak ne ugrozite tekuće normalno poslovanje
 • da se bavi aktuelnim temama i glavnim problemima u vezi sa praktičnom primenom fiskalnih propisa (npr: PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, akcize, fiskalne kase, ZPPPA, takse), kao i doprinosima za OSO, i to na dobro strukturiran i na jasan način
 • da Vam obezbedi rešenja i odgovore na nedoumice koje imate u vezi sa plaćanjem poreza, kao i da Vam pruži sve aktuelne informacije o novinama i promenama u poreskom sistemu R.Srbije, jer je neizvršavanje poreskih obaveza na propisani način, kao i njihovo neblagovremeno izvršavanje, sankcionisano visokim novčanim kaznama. (Kako biste sve obaveze plaćali u roku, morate unapred da ih planirate, tj. da ih imate u vidu i da obezbedite dovoljno finansijskih sredstava za te potrebe.)
 • da Vam što praktičnije prenese, kroz tekstove naših stručnih saradnika iz Ministarstva finansija, šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava kao poreskih obveznika
 • da Vam ukaže kada, na koji način i pod kojim uslovima možete da koristite određena poreska oslobođenja, što znatno može uticati na visinu poreza koje plaćate, a takođe, ukoliko ste u lošijoj finansijskoj situaciji, i o tome kako da ostvarite pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga...

TIRAŽ:

 • Početni tiraž u kome se štampa časopis „Poreski menadžer“ je 3000 primeraka.

PERIODIKA IZLAŽENJA:

 • Časopis „Poreski menadžer“ izlazi jednom mesečno, prateći najaktuelnije teme i promene u fiskalnim propisima koji se primenjuju u R.Srbiji.

Pretplatnici na časopis "Poreski menadžer" su:

 • Direktori privrednih društava i nedobitnih organizacija
 • Finansijski menadžeri
 • Računovođe i revizori
 • Poreski i finansijski savetnici
 • Konsultanti u oblasti menadžmenta
 • Poreski, administrativni, pa i komercijalni službenici
 • Zaposleni u finansijskim, kadrovskim i pravnim službama
 • Preduzetnici, vlasnici radnji
 • Advokati
 • Zaposleni u državnim i javnim organizacijama i preduzećima

Srodan proizvod časopisu "Poreski menadžer" jeste elektronski priručnik "CD za Računovođe"

Njihovo korišćenje Vam garantuje:

 • Aktuelne i tačne informacije
 • Pomoć i sigurnost u Vašem svakodnevnom radu

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag