Priručnik - PDV, fiskalizacija i e-fakture

NOVO! Priručnik "PDV, fiskalizacija i e-fakture"

PRIPREMITE SE NA VREME NA ZNAČAJNE IZMENE DOSADAŠNJEG NAČINA POSLOVANJA!

Svaki privredni subjekt mora da se upozna sa novinama koje, već od 1. jula 2021. god., a zatim i od 1.1.2022. god., donose novine u propisima koji uređuju: PDV, izdavanje fiskalnih računa i elektronsko fakturisanje!

Važno je naglasiti, da novine u propisima u navedene u tri ključne oblasti značajno menjaju način funkcionisanja srpske privrede!

Cilj naše izdavačke kuće, kao i uvek, jeste da ovim Priručnikom „PDV, fiskalizacija i e-fakture“, pomognemo svim subjektima na koje ovi propisi utiču - a utiču na većinu, kako na privatni sektor, tako i na javni - da se blagovremeno pripreme za primenu ovih novina koje će fundamentalno izmeniti dosadašnji način poslovanja u Srbiji ... ili uopšte neće moći da nastave dalji rad.

Imajući to u vidu, pripremili smo ovaj jedinstveni Priručnik, u kojem smo, na 480 strana, sve iznad navedeno obuhvatili na jednom mestu.

Sadržaj ovog Priručnika obuhvata:

Glava I

Od 1.1.2021. god. su u primeni novine u Zakonu o PDV, a počev od 1.7.2021. god. u primeni je novi Pravilnik o PDV-u, kojim se na sveobuhvatan način, bliže uređuju gotovo sva pitanja iz Zakona o PDV. Ovaj novi Pravilnik je zamenio čak 27 „starih“ pravilnika u vezi sa PDV-om, uz 19 novih obrazaca koji zamenjuju „stare“. Ovaj Priručnik sadrži objašnjenja o svim novinama u Zakonu o PDV, kao i o primeni novog Pravilnika o PDV-u, a naročito o novinama koje on propisuje za način rada i postupanja obveznika PDV, na primer, po pitanju sledećeg:

 • šta se sve smatra prometom dobara, odnosno usluga, i šta se izjednačava sa ovim prometima?
 • prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog
 • šta se ne smatra prometom?
 • utvrđivanje poreske osnovice i izmene poreske osnovice
 • srazmerni poreski odbitak i utvrđivanje njegove ispravke
 • poreska oslobođenja sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog PDV
 • izdavanje računa
 • popunjavanje Pregleda obračuna PDV i vođenje evidencije o PDV
 • PDV kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • ostale novine u vezi sa praktičnom primenom propisa o PDV.

 

Glava II

Od 1.1.2022. god. u primeni je novi Zakon o fiskalizaciji, kao i 6 novih pravilnika i 2 nove uredbe koje bliže uređuju primenu ovog zakona. U ovom Priručniku objašnjeno je kako primeniti ove propise u praksi, šta su novine, i druga pitanja kao što su:

 • novi sistem i način izdavanja fiskalnih računa – elektronski sistem direktno povezan sa Poreskom upravom
 • evidentiranje preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • proširenje kruga obveznika – koje sve delatnosti moraju da postanu obveznici?
 • koje delatnosti su oslobođene?
 • ali i izuzeci – u kojim slučajevima i oni oslobođeni moraju da izdaju fiskalne račune?
 • kazne za prekršaje utvrđene ovim zakonom koje idu i do 2.000.000 din.
 • šta je Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja?
 • i druge novine koje donose ovaj zakon i novi podzakonski akti.

 

Glava III

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju u primeni je od 1.1.2022. god, odnosno od 1.7.2022. god., a uređuje izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura, transakcije u kojima se on primenjuje i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje. Ovaj zakon se odnosi i na privatni i na javni sektor. Naš Priručnik će Vas uputiti u sledeće:

 • na koga tačno i u kojim tačno transakcijama se primenjuje?
 • ko je obavezan da primenjuje ovaj zakon, a ko ne - ko može da bira?
 • koji subjekti su obavezni da ga primenjuju od 1. januara, a koji od 1. jula 2022. god?
 • šta su osnovni elementi elektronske fakture, i kada je ona verodostojna isprava?
 • posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV
 • nadležnosti Ministarstva finansija koje vrši inspekcijski nadzor
 • kazne za prekršaje utvrđene ovim zakonom su do 2.000.000 din.
 • koji propisi prestaju da važe početkom primene ovog zakona?
 • i druge novine koje donosi ovaj zakon.

Naši iskusni stručni saradnici za navedene oblasti su u ovom priručniku objasnili sve ono što je nužno kako biste na vreme uskladili svoje poslovanje sa novinama, kako biste izbegli kazne, i kako biste uopšte mogli da nastavite dalje poslovanje sa vašim saradnicima, kupcima, dobavljačima, partnerima...

Ovaj Priručnik će slediti i naš poseban sajt: www.e-fakture.info – koji će biti svakodnevno ažuriran u skladu sa izmenama, ali i dopunjen, budući da se tek očekuje donošenje pojedinih podzakonskih akata, koji će bliže urediti nove zakone – o kojima pišemo u Glavama II i III ovog Priručnika.

Autori:

– Marijan Blešić – samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS
– Sonja Nikolić – viši savetnik u Ministarstvu finansija RS
– Stevan Aleksić – stručni saradnik za oblast PDV-a iz Ministarstva finansija RS
– Milica Tričković – diplomirani menadžer
– Nikola Jevtić – diplomirani pravnik, sa polož. pravosudnim ispitom

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.