Priručnik - Pravilna rešenja za 120 NOVIH problema računovođa

RASPRODATO!

Osigurajte pravilno postupanje u praksi!

Ovaj priručnik, koji je nastao proučavanjem problema koje baš Vi, računovođe, imate u praksi, će olakšati Vaš posao, uštedeti Vaše vreme i novac, razrešiti Vaše nedoumice, i sačuvati Vas od mogućih grešaka u praktičnom radu.

 

Priručnik „Pravilna rešenja za 120 NOVIH problema računovođa“, na preko 350 strana, sadrži objašnjenja o sledećem:

  • kako da rešite konkretna pitanja i probleme iz prakse u skladu sa propisanim,
  • kako da rešite situacije sa kojima se ranije niste susretali,
  • osvrt na problematična knjiženja koja se često javljaju u praksi,
  • u čemu se sastoje novine u propisima – šta one znače za Vas i kako da se sa njima uskladite,
  • na koji način da uskladite neke interne akte poslodavca,
  • kako da izbegnete potencijalne visoke novčane kazne,
  • koje obrasce treba da podnosite i koje evidencije da vodite,
  • kada i koliko treba da plaćate poreze i doprinose,
  • ali i da proverite da li ste do sada ispravno radili.

Ovaj priručnik će lako razumeti svaki računovođa, bez obzira na iskustvo.

Verovatno, iz iskustva znate da se u računovodstvenoj praksi često javljaju različiti problemi i nedoumice iz raznih razloga. Ukoliko se oni ne razreše na ispravan način, mogu dovesti do raznih grešaka, koje mogu naneti ozbiljne štete subjektima koji vode poslovne knjige ili evidencije, a takođe, mogu dovesti i do plaćanja visokih kazni.

Na osnovu 15 godina našeg iskustva u praćenju računovodstvenih propisa, kao i u savetovanju i odgovaranju na razna pitanja i nedoumice naših klijenata – računovođa, odlučili smo da rešenja za NOVE najčešće probleme računovođa sakupimo u ovo naše novo jedinstveno izdanje, koje će Vam pomoći da nađete rešenja za sve situacije koje Vas muče.

Oslanjajući se na praksu, u ovom priručniku smo detaljno pisali o svim novim problemima koji su Vama, računovođama, stvarali najviše teškoća i gde ste najčešće tražili našu pomoć. Detaljnije smo obradili i neke važne novine u propisima (bilo je dosta novina krajem 2018. god. kao i od početka 2019. god.), a za neke probleme smo dali kratka i jasna rešenja, kako biste što lakše i brže uočili suštinu.

Često smo ukazivali na službena mišljenja nadležnih ministarstava, kako bismo za predstavljena rešenja obezbedili adekvatnu pouzdanost u odgovorima, i vodili smo računa da sve navedeno bude u skladu sa važećim propisima.

Pri tom, naša glavna ideja i želja jeste da Vama pomognemo u Vašem svakodnevnom radu. Pošto se odnose na razne oblasti, rešenja za 120 NOVIH problema smo grupisali u 6 oblasti, uz praktični dodatak:
Glava I – Privredna društva, preduzetnici i ostali subjekti
Glava II - Zapošljavanje, radni odnosi i zaštita na radu
Glava III – Zarade i naknade, naknade po osnovu ugovora, drugi prihodi i primanja
Glava IV – Oporezivanje različitim vrstama poreza
Glava V – Naknade za korišćenje javnih dobara
Glava VI – Računovodstvo i revizija
Glava VII – Praktični prilozi

Autori koji su napisali ovaj priručnik su eminentni stručnjaci iz različitih oblasti, pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, sudovima kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

1. Biljana Vojnović – Samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
2. Svetlana Kuzmanović-Živanović – Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija
3. Stevan Aleksić – stručni saradnik za oblast PDV, iz Ministarstva finansija
4. Biljana Mirić-Bogdanović – Samostalni savetnik u Odseku za porez na dobit pravnih lica u Ministarstvu finansija
5. Marijan Blešić – Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija
6. Ljiljana Petrović – Viši savetnik - rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija RS
7. Jasmina Maričić-Vukotić – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije
8. Danijela Rajković – dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, sudski veštak ekonomsko-finansijske struke - uža oblast: zarade
9. Bojana Potežica – diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i miritelj
10. Milica Bondžić – diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti primene propisa iz oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
11. Milica Tričković – diplomirani menadžer

Prva glava sadrži teme vezane za privredna društva, preduzetnike i ostale subjekte – prijava, izmena podataka i brisanje iz registra kod APR-a, upotreba pečata, i sl.

Drugu glavu posvetili smo zapošljavanju, radnim odnosima i zaštiti na radu – prijava i odjava kod CROSO, preraspodela radnog vremena, rad u smenama, povrede na radu i profesionalna oboljenja...

U trećoj glavi pisali smo o zaradama, naknadama po osnovu ugovora, kao i drugim prihodima i primanjima koje ostvaruju zaposleni i druga radno angažovana lica kod poslodavca, ali i davanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca. Objasnili smo porez na zarade, novine kod obračuna doprinosa, osnovice za obračune, uz primere obračuna zarade zaposlenog (počev od 1.2.2019. god.) i minimalne zarade. Ukazali smo i na neka nova poreska oslobođenja za poslodavce – u primeni od 1.1.2019. god., kao i na poreski tretman raznih primanja zaposlenih. Objasnili smo pojam i poreski tretman privremenih i povremenih poslova, uz primer obračuna, i objašnjenje o podnošenju prijave. Objasnili smo i obračun doprinosa u nekim specifičnim slučajevima – npr. za poljoprivrednike, samostalne umetnike, penzionere zaposlene PRE i NAKON 11.4.2019. god. Pored toga, ukazali smo na neke kazne koje propisuje novi Zakon o zdravstvenom osiguranju. Predstavili smo i poreski tretman brojnih isplata zaposlenima koje imaju karakter ostalih prihoda, drugih prihoda, kao i poreski tretman pojedinih primanja van radnog odnosa, i dr.

Četvrta glava obrađuje probleme oporezivanja različitim vrstama poreza - PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, i dr. Rešenja su uglavnom potkrepljena službenim mišljenjima Ministarstva finansija ili sadrže vrlo korisne savete naših stručnih saradnika. Ukazali smo i na novine u zakonima i pravilnicima koje se primenjuju kod obračuna poreza na dobit i poreza na dohodak građana, i to, i za 2018. god. i za 2019. god.

U petoj glavi smo objasnili najvažnije što treba da znate o Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, dali pregled uplatnih računa za ove naknade, ukazali na novčane kazne, i razjasnili mnoge nedoumice koje su se već javile u praksi, iako je ovaj zakon u primeni tek od 1.1.2019. god.

Šesta glava – Računovodstvo i revizija, sadrži neke savete i objašnjenja vezana za vođenje prostog, odnosno dvojnog knjigovodstva, sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, zatim, računovodstveni tretman pojedinih stavki i isprava, kao i primere knjiženja nekih promena koje često zadaju probleme u praksi, npr. primeri knjiženja nakon izvršenog popisa, prodaje robe u veleprodaji, povraćaja neprodate robe, prihoda od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe, primere knjiženja AVR i PVR.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.