rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Sep. 23
  • 10:17

Priručnik "Savladajte PDV bez muke - primena u praksi"

U ovom našem novom priručniku, na preko 300 strana, objasnili smo sve što Vam je potrebno kako biste ispunili sve obaveze u vezi sa PDV-om, i to na ispravan način, a naročito SA NAGLASKOM NA SVE NOVINE U PRIMENI OD 1. JULA 2018. god., i to: - način vođenja evidencije o PDV,
- način sastavljanja i podnošenja Pregleda obračuna PDV (na novom obrascu POPDV, sa detaljnim objašnjenjima za popunjavanje tog novog obrasca),
- kao i koje greške obveznici najčešće prave, zbog kojih plaćaju visoke novčane kazne, i koji je ispravan način postupanja po tim pitanjima,
uz vrlo korisne savete i sa brojnim primerima iz prakse.


Priručnik će obveznicima:

  • objasniti pravilnu primenu propisa vezanih za PDV (uključujući važeći Zakon o PDV-u i, pored ostalih, 4 važna pravilnika koji su menjani u julu 2018.g.),
  • svakodnevno pružati pomoć u radu po svim pitanjima vezanim za PDV,
  • osiguraće im postupanje u skladu sa važećim propisima, i smanjiti rizik od kažnjavanja,
  • olakšati ispunjavanje obaveza po osnovu Zakona o PDV,
  • olakšati sastavljanje obrazaca poreske prijave i pregleda obračuna PDV (obrasci PPPDV i POPDV),
  • uštedeti vreme i novac, i dr.

Više o Priručniku:

Poznato je da izmene fiskalne regulative mogu zadati mnogo muka i glavobolja poreskim obveznicima, a naročito kada te izmene nisu dovoljno jasno propisane, kada stvaraju nedoumice i ostavljaju mesta za različita tumačenja onoga što je propisano. Isto važi i za primenu Zakona o PDV i podzakonskih akata koji ga prate. Imajući to u vidu, i iskustva iz prakse naših pretplatnika, ovim priručnikom smo želeli da objasnimo aktuelne izmene u propisima vezanim za PDV (menjan je Zakon o PDV-u, kao i više važnih podzakonskih akata), sa primenom od jula 2018. god.

Podsećamo, od 1.7.2018. god., obveznik PDV je dužan da vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da za svaki poreski period sačini Pregled obračuna PDV (na novom Obrascu POPDV), i da ga u elektronskoj formi podnese uz poresku prijavu.

U ovom našem novom priručniku, pored ostalog, dali smo i detaljna stručna objašnjenja, naročito o sastavljanju Pregleda obračuna PDV i o vođenju evidencije o PDV.

Objasnili smo i neke specifične situacije u vezi sa popunjavanjem obrasca POPDV, a naravno, na jasan i razumljiv način su objašnjene i ostale odredbe Zakona o PDV i najvažnije odredbe podzakonskih akata koji uređuju oblast PDV-a, uključujući posledenje izmene.

Svrha Priručnika „Savladajte PDV bez muke – primena u praksi“ jeste da svim PDV obveznicima obezbedi rešenja i odgovore na nedoumice vezane za primenu propisa koji uređuju oblast PDV-a. Priručnik sadrži informacije o tome šta morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze vezane za PDV.

Time će Vam, takođe, pomoći i da sprečite mogućnost da Vam poreski inspektori izreknu kazne, koje mogu biti veoma visoke, ili druge sankcije.

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  
  • Rezon Bulgaria
  • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag