rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 26
 • 19:13

ČASOPISI I KNJIGE

Priručnik za direktore školskih i predškolskih ustanova

Priručnik koji bi trebalo da bude na radnom stolu svih direktora škola i predškolskih ustanova

Na 420 strana obuhvaćeni su svi aspekti poslovanja navedenih ustanova. Oblast je kompleksna i uređena velikim brojem zakonskih propisa, a pošto je u toku i reforma obrazovanja, očekivano je da će promene biti česte. Ipak, to ne smanjuje potrebu za jednim objedinjenim sadržajem koji bi opisao poslovanje škola i predškolskih ustanova.


RASPRODATO


Zbog postojanja specifičnosti svake od ustanova, knjiga je podeljena na tri dela i to:
Prva glava - PREDŠKOLSKE USTANOVE
Druga glava – OSNOVNE ŠKOLE
Treća glava – SREDNJE ŠKOLE

Rad predškolskih ustanova objašnjenjen je propisima u vezi upisa dece, standarda ishrane i boravka dece, kao i zahtevane strukture zaposlenih i njihovih obaveza. Pisali smo o osnivanju predškolskih ustanova, planovima i programima, sa posebnim akcentom na predškolski program, zatim, o određivanju cene usluge, kao i subvencijama koje su trenutno aktuelne.

U okviru dela o osnovnim školama objasnili smo sve zakonske propise koji tangiraju rad i organizaciju škola - ocenjivanje i upis učenika, rad nastavnika, ispite, način izbora i rada organa upravljanja, planove i programe (ekskurzije, nastavu u prirodi i dr.), obavezne evidencije i izdavanje isprava i još mnogo toga.

U ovoj glavi se, takođe, nalaze oblasti koje se tiču svih ustanova, a to su:

 • FINANSIRANJE ŠKOLA (učenički dinar, proširene delatnosti - izdavanje prostora i dr.)
 • PKU I STRUKTURA PLATA ZAPOSLENIH
 • BUDŽETSKI SISTEM I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT FINANSIRANJA USTANOVA
 • JAVNE NABAVKE
 • PRAVO NA ŠTRAJK ZAPOSLENIH
 • STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ETIČKI STANDARDI (samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada)
 • INSPEKCIJSKI NADZOR (stručno-pedagoški nadzor, Prosvetna inspekcija, Inspekcija rada, Protivpožarna inspekcija...)

U trećoj glavi knjige naveli smo specifičnosti rada i organizacije srednjih škola - sve u vezi upisa, ispita, ocenjivanja, o organima upravljanja, o osnivanju srednjih škola, planovima i programima rada (individualan obrazovni plan, zaštita od diskriminacije, program profesionalne orijentacije...), ispravama koje izdaju, evidencijama koje su u obavezi da vode, o učeničkom standardu i dr.

Prateći deo priručnika je CD na kome se nalaze svi propisi koji su bar jednom pomenuti u tekstu, kao i brojni drugi podzakonski akti koji su potrebni za rad ustanova. U prilogu CD-a su i obrasci koje je moguće popunjavati u elektronskoj formi.

Na CD-u se takođe nalaze tekstovi o načinu rada specijalizovanih škola koje nisu obuhvaćene priručnikom, kao i zakonska regulativa koja je karakteristična za navedene oblasti, i to:

 • Muzičke i baletske škole
 • Škole za učenike sa smetnjama u razvoju
 • Škole za obrazovanje odraslih.

U radu na knjizi značajan doprinos su dali naši stručni saradnici:

 • Berberović Hasan - dipl. ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
 • dr Tošić Nadežda – stručnjak u oblasti bužetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki
 • Maričić-Vukotić Jasmina - Inspekor rada u Odeljenju grada Beograda, pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ažuriranje i dopunu teksta uradio je tim Rezon Media Grup:

 • Tričković Milica - diplomirani menadžer
 • mr Petrović Irena – magistar ekonomskih nauka
 • Nikolić Anita – diplomirani ekonomista

 

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.