Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije, III izdanje

Usled velikog interesovanja i rasprodatog prvog i drugog izdanja Priručnika, kao i zbog izmena u propisima, objavili smo treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje!

SVA TRI IZDANJA OVOG PRIRUČNIKA SU RASPRODATA!

 • Da li su Vam poznate sve obaveze propisane poreskim zakonima koje morate izvršiti?
 • Imate li nedoumice koje obrasce treba da podnosite, u kojim rokovima, kome i na koji način?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima Poreska inspekcija može da Vas kazni u postupcima kontrole, kao i koliki su iznosi mogućih kazni?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad ove inspekcije?

TREĆE, izmenjeno i dopunjeno, izdanje Priručnika „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“ objavili smo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice.

Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam poreski inspektori izreknu kazne, koje često mogu biti iznad 2.000.000 din!

Priručnik sadrži objašnjenja o:

 • predmetu kontrola, tj. šta to Poreska inspekcija kontroliše? (šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)
 • obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu poreskih propisa, i to:
 1.  Zakona o PPPA
 2.  Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 3.  Zakona o porezu na dohodak građana
 4.  Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 5.  Zakona o PDV
 6.  Zakona o porezima na imovinu - nepokretnosti
 • obrascima – koje obrasce treba da podnosite i u kojim slučajevima, u kojim rokovima, kojim organima...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz knjigu smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija.

VAŽNO! SAMO na CD-u koji dobijate uz ovaj Priručnik nalaze se poslednje novine u svim propisima (prečišćeni tekstovi), novi obrasci, kao i dodatni NOVI stručni tekstovi, npr:

* prečišćeni tekstovi propisa:

- Zakona o PPPA – u primeni od 1.1.2017,

- Zakona o PDV,

- Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

- Zakona o porezu na dohodak građana,

- Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

- novi i izmenjeni Pravilnici vezani za PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana – sa NOVIM obrascima,

- novi i izmenjeni drugi podzakonski akti iz drugih poreskih oblasti;

* dopune – novi stručni tekstovi:

- Komentar novina u ZPPPA od 01.01.2017. god.

- Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. anrila 2017. god, 24 03 2017

- Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine, 24 03 2017

- Novine u pravilnicima u vezi sa PDV - u primeni od 01.04.2017. god., 20 03 2017

- Novine u propisima u vezi sa PDV - u primeni od 01.01.2017. god.

- Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV, 12 10 2015

- Novine u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku, 11 03 2017

- Kamatne stope u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. god., 11 03 2017

- Izmene Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za preduzetnike, 10 02 2017

- Utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. god. samooporezivanjem obveznika koji vode poslovne knjige, 25 01 2017

- Prijava poreza i doprinosa samooporezivanjem preduzetnika koji vode poslovne knjige, 01 02 2017

- Prijava poreza na dobit po rešenju za nerezidentna pravna lica, 24 12 2016

- Konverzija iznosa kupoprodajne cene ugovorene u devizama za svrhu oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, 21 12 2016

- Novine u pravilnicima o poreskom bilansu i poreskoj prijavi poreza na dobit, 20 12 2016

- Izmene Obrasca JRPPS i Pravilnika o akcizama na električnu energiju za krajnju potrošnju, 19 12 2016

- Mogućnost za izmenu mesečne akontacije poreza na dobit pravnih lica, 10 08 2016

- Obaveze koje se plaćaju za osnivače, odnosno članove privrednog društva, jun 2016.

- Prijava poreza na prihode fizičkog lica samooporezivanjem, 20 04 2016

- Dinamika prelaska na podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku i novi obrasci, 06 03 2017

- Opredeljenje za isplatu lične zarade u 2017. preduzetnici treba da dostave do 15. decembra, 05 12 2016

- Porez na prenos apsolutnih prava po osnovu raskida ili poništaja pravnog posla, kojim je izvršen prenos uz naknadu prava svojine na nepokretnosti (8.7.2015.)

- Jemstvo u izmirenju poreske obaveze na prenos apsolutnih prava

- i drugi stručni tekstovi.

Više o Priručniku:

 • Priručnik sadrži oko 480 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i obračuna, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija;
 • Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
 • Autori priručnika su vrhunski stručnjaci za date oblasti, i to iz Ministarstva finansija RS, po oblastima:

  - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Blešić Marijan

  - Zakon o porezu na dobit pravnih lica – Todorović Biljana

  - Zakon o porezu na dohodak građana – Kuzmanović - Živanović Svetlana

  - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – Kuzmanović - Živanović Svetlana

  - Zakon o porezu na dodatu vrednost – Aleksić Stevan

  - Zakon o porezima na imovinu (nepokretnosti) – Petrović Ljiljana

Kako možete kupiti treće izdanje Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“?

 • Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 3.900 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.
 • Cena priručnika za one koji su kupili prvo, drugo ili oba izdanja knjige iznosi 1.999 din. (sa uračunatim PDV-om).

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.