Prosvetni magazin

Naše najnovije stručno izdanje: "Prosvetni magazin" – jedinstveni časopis na tržištu R.Srbije, koji je fokusiran na oblast i problematiku funkcionisanja ustanova obrazovanja i vaspitanja.

Prepoznajući potrebe, probleme i pitanja naših klijenata iz pomenute delatnosti, i to, na osnovu našeg iskustva od preko 18 godina, utvrdili smo da naša dosadašnja monografska izdanja namenjena specijalno direktorima, službama i zaposlenima u školskim i predškolskim ustanovama nisu dovoljna da reše sve Vaše probleme.

Naime, uočili smo da se u svakodnevnom radu često javljaju problemi i nedoumice u vezi sa, ne samo novim propisima iz oblasti školstva, već i u vezi sa računovodstvenim poslovima, kadrovskim pitanjima i radnim odnosima, primenom mera u uslovima rada za vreme pandemije (Covid-19, pre svega), i mnogim drugim oblastima, koji se u praksi javljaju iz dana u dan. Dakle, u realnom vremenu, javljaju se mnogi problemi u praktičnom radu po prvi put, a njih monografska izdanja do sada nisu mogla da predvide.

Utvrdili smo da na našem tržištu ne postoji stručni časopis koji bi se bavio samo Vašim problemima u praksi, kao i da je nužno da to bude periodično izdanje, koje će pratiti tekuće probleme.


Kako bismo Vam pomogli da rešite ovakve probleme koji Vam se svakodnevno javljaju u praksi, i kako bismo olakšali Vaše poslove, odlučili smo da publikujemo upravo takav magazin!

Pored toga, ovaj časopis nastoji da Vas upozna sa Vašim pravima, obavezama, odgovornostima, i svim ostalim elementima koji su neophodni kako biste uspešno obavljali svoje poslove.

Pretplatnici:

"Prosvetni magazin" je namenjen svima koji upravljaju, odnosno učestvuju u vođenju i organizovanju rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola (u daljem tekstu: školske ustanove), onima koji rade u raznim službama, pa i drugim zaposlenima u ovim ustanovama, a pre svega:

 • direktorima školskih i predškolskih ustanova - bavi se praktičnim problemima, poslovima, obavezama i odgovornostima, pripremi za Prosvetnu inspekciju, i ostale inspekcijske nadzore, kao i raznim odlukama koje donose direktori, kao što su, na primer, odluke vezane za:
  - korišćenje sredstava utvrđenih finansijskim planom i njihovo odobravanje, uz obezbeđenje namenskog korišćenja tih sredstava, u skladu sa zakonom;
  - stručno usavršavanje zaposlenih i sprovođenje postupaka za sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;
  - formiranje stručnih tela i timova, usmeravanje i usklađivanje rada stručnih organa u predškolskoj ustanovi, odnosno u osnovnoj i srednjoj školi;
  - prava, obaveze i odgovornosti učenika i zaposlenih, u skladu sa propisima;
  - organizovanje i sprovođenje javnih nabavki;
  - rešavanje po žalbi na rešenje konkursne komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos;
  - mere u slučajevima povreda zabrana diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, ponašanja koje vređa čast ugled ili dostojanstvo i stranačkog organizovanja, i slično;
  - i brojne druge odluke;
 • računovodstvu školskih i predškolskih ustanova – bavi se problemima iz prakse, najčešće u vezi sa raznim knjiženjima u skladu sa budžetskim računovodstvom, a koja, uglavnom, nisu dovoljno ili nisu uopšte objašnjena u postojećim propisima i literaturi, kao i eventualno, poreskim tretmanom u pojedinim situacijama, itd, na primer:
  - knjiženje aktivnih i pasivnih razgraničenja;
  - primena propisa o elektronskom fakturisanju na ustanove obrazovanja;
  - u kojim slučajevima ste i vi dužni da izdajete fiskalne račune;
  - prihodi od izdavanja u zakup koji vrše školske i predškolske ustanove;
  - knjiženja u slučajevima obavljanja sporedne delatnosti;
  - evidentiranje zaliha sitnog inventara i potrošnog materijala;
  - ostvarivanje i knjiženje donacija, kazne za privredne prestupe i prekršaje s tim u vezi;
  - obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije;
  - knjiženje akontacija za službena putovanja;
  - korišćenje aproprijacija, promena njihove namene i dr.;
  - razna druga pitanja iz prakse;
  - i naravno, i ostale nedoumice u vezi sa budžetskim računovodstvom, izvorima finansiranja, periodičnim izveštavanjem…;
 • kadrovskoj službi – bavi se problemima iz prakse koji se javljaju, specifično, u školskim i predškolskim ustanovama, vezanim za, npr. sledeće teme:
  - godišnji odmori i bolovanja zaposlenih;
  - kvalifikacije za pojedina radna mesta u školskim i predškolskim ustanovama;
  - ugovori sa direktorima javnih ustanova;
  - radni sporovi u praksi;
  - medijacija i mirno rešavanje radnih sporova;
  - premeštaj zaposlenih na druga radna mesta u okviru iste škole, kao i premeštaj u druge škole;
  - nedoumice u vezi sa konkursima za zapošljavanje;
  - primena PKU (posebnih kolektivnih ugovora) u školskim i predškolskim ustanovama;
  - nadzor koji vrši Inspekcija rada u ovim ustanovama;
  - i drugi problemi iz prakse o primeni propisa iz oblasti radnih odnosa;
 • pedagoško – psihološkoj službi;
 • službi administracije;
 • i svima koji rade u ovim ustanovama a suočavaju se sa nekim problemima u praktičnom radu.

Periodika izlaženja:

Časopis „Prosvetni magazin“ je periodična publikacija, koja izlazi na svaka dva meseca.

Godišnja pretplata na ovaj časopis Vam obezbeđuje:
- pored štampanih izdanja, i mogućnost besplatnog preuzimanja, sa našeg sajta (RezonSrbija.rs), svih brojeva časopisa u elektronskoj formi, pomoću šifre (lične lozinke), neograničeni broj puta;
- besplatno dobijanje šifre (lične lozinke) za pristup našem sajtu: SveZaSkole.rs, koji sadrži sve važeće propise koji uređuju oblast obrazovanja i vaspitanja (a odnose se na osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove), i koji na dnevnom nivou prati sve izmene i novine u ovim propisima. Pored toga, ovaj sajt sadrži i: nove instrukcije i uputstva (pre svega, o finansiranju iz budžeta); brojne obrasce, kao i modele ugovora, rešenja i drugih akata škole; poseban odeljak - Rad za vreme COVID-19 (sve smernice i mere za sprečavanje Covid-19, i druge važne informacije s tim u vezi i o prelasku na on-line nastavu); i druge korisne priloge;
- pravo na jedan besplatan odgovor na konkretno pitanje iz prakse, na koje će odgovoriti neki od naših stručnih saradnika koji je najkompetentniji za konkretnu oblast i tematiku postavljenog pitanja;
- mogućnost da predlažete teme o kojima želite da čitate na stranama ovog časopisa, tj. da navedete koje probleme imate u praksi, a mi ćemo se potruditi da rešenja na ista pročitate na stranama ovog magazina, i to iz pera najstručnijih ljudi u zemlji za odgovarajuće oblasti.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.