rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Aug. 19
 • 19:08

Vodič kroz radne odnose

 • 1. novembra 2012. godine objavljen je prvi broj stručne periodične publikacije "Vodič kroz radne odnose"

Ciljevi časopisa "Vodič kroz radne odnose" su:

 • tumačenje zakonske regulative koja se bavi pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih i poslodavaca
 • rešavanje problema u oblasti radnih odnosa, socijalnih doprinosa, bezbednosti i zdravlja na radu u praksi
 • da Vam pruži stručna objašnjenja i komentare od strane eksperata iz relevantnih oblasti i to na dobro struktuiran i jasan način
 • da Vas upozna sa praksom upravljanja kadrovima koja obezbeđuje efektivnost u radu sa zaposlenima
 • da Vam obezbedi aktuelne informacije, znanja i mogućnost da pratite sve promene, i na taj način da Vam olakša svakodnevno poslovanje i pruži sigurnost u radu

TIRAŽ:

 • Početni tiraž u kome se štampa časopis "Vodič kroz radne odnose" je 3000 primeraka.

PERIODIKA IZLAŽENJA:

 • Časopis "Vodič kroz radne odnose" izlazi jednom u dva meseca, prateći najaktuelnije promene u propisima iz oblasti rada koji se primenjuju u Republici Srbiji.

Pretplatnici na časopis "Vodič kroz radne odnose" su:

 • Poslodavci
 • Zaposleni u kadrovskim i pravnim službama
 • Menadžeri i konsultanti u oblasti ljudskih resursa
 • Pravnici
 • Računovođe

Srodan proizvod časopisu "Vodič kroz radne odnose" jeste elektronski priručnik "CD za Poslodavce".

Njihovo korišćenje Vam garantuje:

 • Aktuelne informacije
 • Pomoć u Vašem svakodnevnom radu
 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag