Zaštita od računovodstvenih grešaka kod budžetskih korisnika

Priručnik je namenjen:

 • korisnicima budžetskih sredstava,
 • organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i korisnicima sredstava RFZO,
 • javnim preduzećima osnovanim od strane R.Srbije,
 • autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,
 • javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti,
 • subjektima koji se bave javnim rezervama,
 • političkim strankama, korisnicima sredstava EU,
 • ugovornim stranama u vezi sa izvršenjem međunarodnih akata,
 • pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu i dr.

                 RASPRODATO

Priručnik "Zaštita od računovodstvenih grešaka kod budžetskih korisnika"

Detaljno smo obradili ovu oblast kako bismo Vam ukazali na najčešće greške u budžetskom računovodstvu koje se javljaju u praksi, kao i da Vam ukažemo na načine njihovog izbegavanja ili eventualnih ispravki.

 • Naime, u budžetskom računovodstvu najveće i najčešće greške, zapravo su sistemske i odnose se na nеnаmеnskо trоšеnje budžеtskih srеdstаvа ili prеkоrаčеnje оdоbrеnih аprоpriјаciја. Nenamensko trošenje i prekoračenje aproprijacija je često produkt loše „komunikacije“ između direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, budući da su direktni korisnici budžetskih sredstava odgovorni za svoje indirektne korisnike, i dužni su u okviru svojih odobrenih aproprijacija da vrše raspodelu sredstava i da o tome obaveste svakog indirektnog korisnika, po dobijenoj saglasnosti Uprave za trezor.
 • Sistemske greške ukoliko se ne razreše na ispravan način mogu naneti vrlo ozbiljne štete subjektima, zato smo ih obrazložili sa primerima, pratećim obrascima, kao i uputstvima za pravilno popunjavanje obrazaca. Takođe, priručnik sadrži i objašnjenja i primere za donošenje budžeta/finansijskih planova, zatim primer postupka odobravanja i zahteva za preusmeravanje aproprijacija, objašnjenja šta se dešava kada korisnik „probije“ odobrene aproprijacije, primere knjiženja koja se sprovode u određenim situacijama i dr.

Sadržaj priručnika obuhvata sledeće:

 • Glava I – Оvlаšćеnjа budžеtskе inspеkciје i revizije i kоntrоla nаmеnskоg i zаkоnitоg trоšеnjа budžеtskih srеdstаvа kоd dirеktnih i indirеktnih budžеtskih kоrisnikа i jаvnih prеduzеćа
 • Glava II – Ulоgа Uprаvе zа trеzоr u kоntrоli nаmеnskоg i zаkоnitоg trоšеnjа srеdstаvа iz оdоbrеnih аprоpriјаciја zа budžеtsku gоdinu kоd dirеktnih i indirеktnih budžеtskih kоrisnikа
 • Glava III – Postupak utvrđivanja sredstava direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima, ustanovama obrazovanja i kulture, izveštavanje o izvršenju budžeta, Obrazac 5:- Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine sa osvrtom na sistemske greške u postupku konsolidacije godišnjeg izveštaja
 • Glava IV – Državna revizorska institucija, njena organizacija i nadležnost u eksternoj reviziji javnih sredstava Republike Srbije

Autori: dr Nadežda Tošić – stručnjak u oblasti budžetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki i Hasan Berberović – dipl. ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.