Prosvetni magazin

Naše najnovije stručno izdanje: "Prosvetni magazin" – jedinstveni časopis na tržištu R.Srbije, koji je fokusiran na oblast i problematiku funkcionisanja ustanova obrazovanja i vaspitanja.

Prepoznajući potrebe, probleme i pitanja naših klijenata iz pomenute delatnosti, i to, na osnovu našeg iskustva od preko 18 godina, utvrdili smo da naša dosadašnja monografska izdanja namenjena specijalno direktorima, službama i zaposlenima u školskim i predškolskim ustanovama nisu dovoljna da reše sve Vaše probleme.


Naime, uočili smo da se u svakodnevnom radu često javljaju problemi i nedoumice u vezi sa, ne samo novim propisima iz oblasti školstva, već i u vezi sa računovodstvenim poslovima, kadrovskim pitanjima i radnim odnosima, primenom mera u uslovima rada za vreme pandemije (Covid-19, pre svega), i mnogim drugim oblastima, koji se u praksi javljaju iz dana u dan. Dakle, u realnom vremenu, javljaju se mnogi problemi u praktičnom radu po prvi put, a njih monografska izdanja do sada nisu mogla da predvide.

Utvrdili smo da na našem tržištu ne postoji stručni časopis koji bi se bavio samo Vašim problemima u praksi, kao i da je nužno da to bude periodično izdanje, koje će pratiti tekuće probleme.

Kako bismo Vam pomogli da rešite ovakve probleme koji Vam se svakodnevno javljaju u praksi, i kako bismo olakšali Vaše poslove, odlučili smo da publikujemo upravo takav magazin!

Pored toga, ovaj časopis nastoji da Vas upozna sa Vašim pravima, obavezama, odgovornostima, i svim ostalim elementima koji su neophodni kako biste uspešno obavljali svoje poslove.


Pretplatnici:

"Prosvetni magazin" je namenjen svima koji upravljaju, odnosno učestvuju u vođenju i organizovanju rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola (u daljem tekstu: školske ustanove), onima koji rade u raznim službama, pa i drugim zaposlenima u ovim ustanovama, a pre svega:

 • direktorima školskih i predškolskih ustanova - bavi se praktičnim problemima, poslovima, obavezama i odgovornostima, pripremi za Prosvetnu inspekciju, i ostale inspekcijske nadzore, kao i raznim odlukama koje donose direktori, kao što su, na primer, odluke vezane za:
  - korišćenje sredstava utvrđenih finansijskim planom i njihovo odobravanje, uz obezbeđenje namenskog korišćenja tih sredstava, u skladu sa zakonom;
  - stručno usavršavanje zaposlenih i sprovođenje postupaka za sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;
  - formiranje stručnih tela i timova, usmeravanje i usklađivanje rada stručnih organa u predškolskoj ustanovi, odnosno u osnovnoj i srednjoj školi;
  - prava, obaveze i odgovornosti učenika i zaposlenih, u skladu sa propisima;
  - organizovanje i sprovođenje javnih nabavki;
  - rešavanje po žalbi na rešenje konkursne komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos;
  - mere u slučajevima povreda zabrana diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, ponašanja koje vređa čast ugled ili dostojanstvo i stranačkog organizovanja, i slično;
  - i brojne druge odluke;
 • računovodstvu školskih i predškolskih ustanova – bavi se problemima iz prakse, najčešće u vezi sa raznim knjiženjima u skladu sa budžetskim računovodstvom, a koja, uglavnom, nisu dovoljno ili nisu uopšte objašnjena u postojećim propisima i literaturi, kao i eventualno, poreskim tretmanom u pojedinim situacijama, itd, na primer:
  - knjiženje aktivnih i pasivnih razgraničenja;
  - primena propisa o elektronskom fakturisanju na ustanove obrazovanja;
  - u kojim slučajevima ste i vi dužni da izdajete fiskalne račune;
  - prihodi od izdavanja u zakup koji vrše školske i predškolske ustanove;
  - knjiženja u slučajevima obavljanja sporedne delatnosti;
  - evidentiranje zaliha sitnog inventara i potrošnog materijala;
  - ostvarivanje i knjiženje donacija, kazne za privredne prestupe i prekršaje s tim u vezi;
  - obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije;
  - knjiženje akontacija za službena putovanja;
  - korišćenje aproprijacija, promena njihove namene i dr.;
  - razna druga pitanja iz prakse;
  - i naravno, i ostale nedoumice u vezi sa budžetskim računovodstvom, izvorima finansiranja, periodičnim izveštavanjem…;
 • kadrovskoj službi – bavi se problemima iz prakse koji se javljaju, specifično, u školskim i predškolskim ustanovama, vezanim za, npr. sledeće teme:
  - godišnji odmori i bolovanja zaposlenih;
  - kvalifikacije za pojedina radna mesta u školskim i predškolskim ustanovama;
  - ugovori sa direktorima javnih ustanova;
  - radni sporovi u praksi;
  - medijacija i mirno rešavanje radnih sporova;
  - premeštaj zaposlenih na druga radna mesta u okviru iste škole, kao i premeštaj u druge škole;
  - nedoumice u vezi sa konkursima za zapošljavanje;
  - primena PKU (posebnih kolektivnih ugovora) u školskim i predškolskim ustanovama;
  - nadzor koji vrši Inspekcija rada u ovim ustanovama;
  - i drugi problemi iz prakse o primeni propisa iz oblasti radnih odnosa;
 • pedagoško – psihološkoj službi;
 • službi administracije;
 • i svima koji rade u ovim ustanovama a suočavaju se sa nekim problemima u praktičnom radu.

Periodika izlaženja:

Časopis „Prosvetni magazin“ je periodična publikacija, koja izlazi na svaka dva meseca.

Godišnja pretplata na ovaj časopis Vam obezbeđuje:
- mogućnost besplatnog preuzimanja, sa našeg sajta (RezonSrbija.rs), svih brojeva časopisa u elektronskoj formi, pomoću šifre (lične lozinke), neograničeni broj puta;
- besplatno dobijanje šifre (lične lozinke) za pristup našem sajtu: SveZaSkole.rs, koji sadrži sve važeće propise koji uređuju oblast obrazovanja i vaspitanja (a odnose se na osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove), i koji na dnevnom nivou prati sve izmene i novine u ovim propisima. Pored toga, ovaj sajt sadrži i: nove instrukcije i uputstva (pre svega, o finansiranju iz budžeta); brojne obrasce, kao i modele ugovora, rešenja i drugih akata škole; poseban odeljak - Rad za vreme COVID-19 (sve smernice i mere za sprečavanje Covid-19, i druge važne informacije s tim u vezi i o prelasku na on-line nastavu); i druge korisne priloge;
- pravo na 1, 2 ili 3 besplatna odgovora (u zavisnosti od paketa) na konkretna pitanja iz prakse, na koje će odgovoriti neki od naših stručnih saradnika koji je najkompetentniji za konkretnu oblast i tematiku postavljenog pitanja;
- mogućnost da predlažete teme o kojima želite da čitate na stranama ovog časopisa, tj. da navedete koje probleme imate u praksi, a mi ćemo se potruditi da rešenja na ista pročitate na stranama ovog magazina, i to iz pera najstručnijih ljudi u zemlji za odgovarajuće oblasti.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.