Priprema završnog računa

NOVO – jedinstveni Priručnik – na CD-u i u on-line verziji

„PRIPREMA ZAVRŠNOG RAČUNA: ZA PRIVREDU I ZA BUŽETSKE KORISNIKE“ sa detaljnim uputstvom za pripremu i sastavljanje ZAVRŠNOG RAČUNA kod ove dve grupe obveznika.

Na osnovu:
- naših 15 godina iskustva u savetovanju i praćenju računovodstvenih i budžetskih propisa, kao i odgovaranja na pitanja naših klijenata – računovođa (u oblasti privrede, kao i kod korisnika javnih sredstava), kao i,
- značajnog iskustva iz prakse naših stručnih saradnika iz Ministarstva finansija, i,
- najvećih problema koje računovođe imaju u vezi sa izradom godišnjih finansijskih izveštaja / završnog računa i,
- najčešćih grešaka koje čine u praksi, a zbog kojih često plaćaju visoke kazne,

odlučili smo da objašnjenja o ispravnom postupanju po ovim pitanjima – kod obe grupe obveznika – sažmemo u jedan jedinstveni priručnik, koji će Vam razrešiti sve nedoumice oko izrade „završnog računa“!


Elektronski priručnik „Priprema završnog računa“
on-line: pripremazavrsnogracuna.rs

1. odeljak: za PRIVREDNE subjekte (za pravna lica, zadruge i preduzetnike)

 • objasniće Vam sve u vezi sa pripremama i radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja (popisi sa svom dokumentacijom, rokovima, modelima internih akata; vrednovanje, zaključivanje knjiga, itd.), sa redosledom poslova koji se moraju izvršiti, sa dosta korisnih saveta šta, kada i na koji način raditi, a naravno, sadrži i objašnjenja knjiženja, sa primerima, uz objašnjenje šta se knjiži na kojem kontu;
 • ukazaće Vam na najčešće računovodstvene greške koje se javljaju u praksi, kako biste ih izbegli, tj. skreće pažnju na to gde računovođe najčešće greše u praksi, ili šta najčešće propuštaju da urade ili obezbede u skladu sa propisima, naročito ako to povlači mogućnost da snose kazne;
 • pomoći će Vam da što lakše i brže pripremite sve u vezi sa finansijskim izveštajima a da pri tom, sprečite mogućnost da napravite greške;
 • olakšaće Vaše poslove time što će otkloniti mnoge nedoumice, a obezbediće i da sve obaveze blagovremeno izvršavate, pružiće Vam sigurnost u radu, a time će i uštedeti Vaše dragoceno vreme!
 • Ovaj Priručnik sadrži i važeći Analitički Kontni plan za pravna lica, zadruge i preduzetnike.
 • Ovaj odeljak Priručnika sadrži sledeće glavne celine - pododeljke:
  1. Priprema za izradu finansijskih izveštaja
  2. Izrada Bilansa stanja i najčešće greške
  3. Izrada Bilansa uspeha i najčešće greške
  4. Računovodstveni propisi i Kontni plan
  5. Obrasci finansijskih izveštaja

2. odeljak: za KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA

 • pojasniće Vam važeće propise koji uređuju budžetski sistem i raspolaganje javnim sredstvima, naročito vezano za Završni račun, i treba da Vam olakša redovno funkcionisanje, a na osnovu problema koje smo, tokom naših 15 godina rada i savetovanja klijenata – budžetskih korisnika, uočili u praksi ovih subjekata.
 • Naši eminentni autori, inače stručnjaci u oblastima budžetskog računovodstva, revizije i budžetske inspekcije, na osnovu svog dugogodišnjeg rada, objasnili su, uz primere, čitav tok i sadržaj poslova, knjiženja i radnji koje podrazumeva sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i završnog računa kod korisnika javnih sredstava; i takođe, ukazali su na najčešće greške u budžetskom računovodstvu.
 • Ovaj Priručnik, kako na CD-u tako i u WEB verziji, pored ostalog, sadrži i stručne tekstove u vezi sa javnim nabavkama i Centralnim registrom faktura, kao i kompletnu bazu propisa koji se odnose na sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja kod budžetskih korisnika.
 • Ovaj odeljak Priručnika sadrži glavnih pet celina - pododeljaka:
  1. Priprema za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja, Završnog računa, kod budžetskih korisnika,
  2. Izrada i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja kod budžetskih korisnika,
  3. Propisi i Uputstva (sa rebalansom budžeta R.Srbije - u primeni od 13.11.2020. god.)
  4. Javne nabavke i CRF
  5. Obrasci (Obrasci finansijskih izveštaja i drugi obrasci)
 • Ovaj proizvod sadrži svu potrebnu zakonsku regulativu, brojne obrasce i druge priloge iz oblasti propisa koji uređuju budžetski sistem, raspolaganje javnim sredstvima, i naročito budžetsko računovodstvo. Na ovom CD-u nalaze se i: svi najvažniji obrasci (obrasci finansijskih izveštaja), uputstva i drugi korisni prilozi, kao što su npr. Šablon za popunjavanje, kontrolu i štampu finansijskih izveštaja, kao i Analitički Kontni plan za budžetski sistem.

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.