CD Priprema završnog računa

NOVO – jedinstveni Priručnik – na CD-u i u on-line verziji

„PRIPREMA ZAVRŠNOG RAČUNA: ZA PRIVREDU I ZA BUŽETSKE KORISNIKE“ sa detaljnim uputstvom za pripremu i sastavljanje ZAVRŠNOG RAČUNA kod ove dve grupe obveznika.

Na osnovu:
- naših 15 godina iskustva u savetovanju i praćenju računovodstvenih i budžetskih propisa, kao i odgovaranja na pitanja naših klijenata – računovođa (u oblasti privrede, kao i kod korisnika javnih sredstava), kao i,
- značajnog iskustva iz prakse naših stručnih saradnika iz Ministarstva finansija, i,
- najvećih problema koje računovođe imaju u vezi sa izradom godišnjih finansijskih izveštaja / završnog računa i,
- najčešćih grešaka koje čine u praksi, a zbog kojih često plaćaju visoke kazne,

odlučili smo da objašnjenja o ispravnom postupanju po ovim pitanjima – kod obe grupe obveznika – sažmemo u jedan jedinstveni priručnik, koji će Vam razrešiti sve nedoumice oko izrade „završnog računa“!


Elektronski priručnik „Priprema završnog računa“
on-line: pripremazavrsnogracuna.rs

1. odeljak: za PRIVREDNE subjekte (za pravna lica, zadruge i preduzetnike)

 • objasniće Vam sve u vezi sa pripremama i radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja (popisi sa svom dokumentacijom, rokovima, modelima internih akata; vrednovanje, zaključivanje knjiga, itd.), sa redosledom poslova koji se moraju izvršiti, sa dosta korisnih saveta šta, kada i na koji način raditi, a naravno, sadrži i objašnjenja knjiženja, sa primerima, uz objašnjenje šta se knjiži na kojem kontu;
 • ukazaće Vam na najčešće računovodstvene greške koje se javljaju u praksi, kako biste ih izbegli, tj. skreće pažnju na to gde računovođe najčešće greše u praksi, ili šta najčešće propuštaju da urade ili obezbede u skladu sa propisima, naročito ako to povlači mogućnost da snose kazne;
 • pomoći će Vam da što lakše i brže pripremite sve u vezi sa finansijskim izveštajima a da pri tom, sprečite mogućnost da napravite greške;
 • olakšaće Vaše poslove time što će otkloniti mnoge nedoumice, a obezbediće i da sve obaveze blagovremeno izvršavate, pružiće Vam sigurnost u radu, a time će i uštedeti Vaše dragoceno vreme!
 • Ovaj Priručnik sadrži i važeći Analitički Kontni plan za pravna lica, zadruge i preduzetnike.
 • Ovaj odeljak Priručnika sadrži sledeće glavne celine - pododeljke:
  1. Priprema za izradu finansijskih izveštaja
  2. Izrada Bilansa stanja i najčešće greške
  3. Izrada Bilansa uspeha i najčešće greške
  4. Računovodstveni propisi i Kontni plan
  5. Obrasci finansijskih izveštaja

2. odeljak: za KORISNIKE JAVNIH SREDSTAVA

 • pojasniće Vam važeće propise koji uređuju budžetski sistem i raspolaganje javnim sredstvima, naročito vezano za Završni račun, i treba da Vam olakša redovno funkcionisanje, a na osnovu problema koje smo, tokom naših 15 godina rada i savetovanja klijenata – budžetskih korisnika, uočili u praksi ovih subjekata.
 • Naši eminentni autori, inače stručnjaci u oblastima budžetskog računovodstva, revizije i budžetske inspekcije, na osnovu svog dugogodišnjeg rada, objasnili su, uz primere, čitav tok i sadržaj poslova, knjiženja i radnji koje podrazumeva sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i završnog računa kod korisnika javnih sredstava; i takođe, ukazali su na najčešće greške u budžetskom računovodstvu.
 • Ovaj Priručnik, kako na CD-u tako i u WEB verziji, pored ostalog, sadrži i stručne tekstove u vezi sa javnim nabavkama i Centralnim registrom faktura, kao i kompletnu bazu propisa koji se odnose na sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja kod budžetskih korisnika.
 • Ovaj odeljak Priručnika sadrži glavnih pet celina - pododeljaka:
  1. Priprema za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja, Završnog računa, kod budžetskih korisnika,
  2. Izrada i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja kod budžetskih korisnika,
  3. Propisi i Uputstva (sa rebalansom budžeta R.Srbije - u primeni od 13.11.2020. god.)
  4. Javne nabavke i CRF
  5. Obrasci (Obrasci finansijskih izveštaja i drugi obrasci)
 • Ovaj proizvod sadrži svu potrebnu zakonsku regulativu, brojne obrasce i druge priloge iz oblasti propisa koji uređuju budžetski sistem, raspolaganje javnim sredstvima, i naročito budžetsko računovodstvo. Na ovom CD-u nalaze se i: svi najvažniji obrasci (obrasci finansijskih izveštaja), uputstva i drugi korisni prilozi, kao što su npr. Šablon za popunjavanje, kontrolu i štampu finansijskih izveštaja, kao i Analitički Kontni plan za budžetski sistem.

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.