Naplatite svoja potraživanja

Ovaj Priručnik, koji su napisali naši stručni saradnici sa dugogodišnjim advokatskim iskustvom u praksi, obrađuje sledeće teme:
- saveti za sprečavanje problema u naplati od Vaših dužnika
- zakonski načini za naplatu potraživanja, naplata putem javnih izvršitelja, naplata sudskim putem, prinudna naplata, prebijanje (kompenzacija), naplata putem ugovaranja promene poverilaca, odnosno dužnika, npr. asignacija, cesija, preuzimanje duga...
- docnja dužnika, zastarelost (prekid, zastoj zastarevanja…), eventualna naknada štete
- saveti – kako proceniti koji vid naplate je poveriocu najisplativiji – npr. da li uopšte ima svrhe da tuži dužnika, da li mu se isplati da angažuje advokata, izbor konsultanata za naplatu potraživanja i sl.
- knjiženje ispravke vrednosti i otpisa potraživanja, uz poreski tretman...
- i drugo na šta naši stručni saradnici, iz svog praktičnog iskustva, ukazuju...

Ne gubite vreme i energiju – saznajte kako da što brže i lakše naplatite ono što drugi Vama duguju!

Pretpostavljamo da i vi, kao i mnogi privrednici ovih dana, imate problema da naplatite potraživanja od Vaših dužnika.

Cilj i smisao našeg novog Priručnika jeste da Vam pomogne kako da naplatite svoja potraživanja.

I u „redovnim“ uslovima u privredi, povremeno se javljaju problemi sa naplatom od pojedinih klijenata. Međutim, u kriznim situacijama, kao što su današnje prilike, značajan broj učesnika na tržištu ima problem da ispunjava svoje novčane obaveze prema saradnicima, dobavljačima i drugim poveriocima, a deo tog problema često je i nemogućnost i samog subjekta da naplati svoja potraživanja, ili ta naplata kasni, ili postoje drugi problemi u naplati, a ponekada se potraživanje mora kompletno otpisati.

Sve ovo znatno može uticati na finansijsku poziciju privrednog subjekta, njegovo funkcionisanje i mogućnost daljeg rasta i razvoja, ali i na poslovni ugled kompanije. Zato, u kriznim situacijama i uslovima otežanog funkcionisanja privrede, važno je primeniti sve raspoložive resurse i opcije, kako bi se neki privredni subjekt zaštitio od potencijalnih rizika nemogućnosti naplate svojih potraživanja.

Ukoliko se unapred ne obezbedi sigurnost, ugovaranjem nekog obezbeđenja naplate potraživanja, kakve su opcije za naplatu na ostale načine koji su zakonski predviđeni i dozvoljeni i koji su to načini, koji su više a koji manje efikasni, koji su brži, kada su isplativi a kada ne… sve to će Vam objasniti naš novi Priručnik, uz vrlo korisne savete poveriocima za postupanje u praksi.

Iz sadržaja Priručnika izdvajamo:

I Glava – PRAVILA ZA SPREČAVANJE PROBLEMA U NAPLATI POTRAŽIVANJA

- Saveti za preventivu – ocena ugleda i finansijske pozicije klijenata, saradnika, partnera
- Pregovaranje o sankcijama za nepoštovanje ugovorenih rokova plaćanja i stavljanje istih u ugovor
- Načini obezbeđenja potraživanja:
* Obezbeđenje u vidu zaloge
* Zaloga na digitalnoj imovini (u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini)
* Obezbeđjenje naplate u vidu menice
* Obezbeđenje u vidu Ugovora o finansijskom obezbeđenju

II Glava – PRIPREMA ZA EFIKASNU NAPLATU POTRAŽIVANJA

- Koliko dugo treba čekati pre nego što se preduzme radnja za naplatu potraživanja?
- Preliminarno prikupljanje informacija
- Preliminarne opcije reagovanja
- Obezbeđivanje pismenog priznanja duga

III Glava – NAČINI NAPLATE POTRAŽIVANJA

- Opšte karakteristike o postupku naplate potraživanja
- Vansudski postupak naplate potraživanja
* Opomena pred utuženje
* Menica
* Bankarska garancija
* Hipoteka na nepokretnosti dužnika
* Zaloga na pokretnoj stvari
* Ugovor o poravnanju overen kod notara u formi solemnizacije
- Sudski postupak naplate potraživanja na osnovu zakona o izvršenju i obezbeđenju
* Objašnjenja o pokretanju, vođenju sudskog postupka
* Primeri Predloga za izvršenje
* Naplata putem javnih izvršitelja
* Naplata od izvršnog dužnika koji je budžetski korisnik (direktni ili indirektni)
* Podaci o imovini dužnika - potencijalno sredstvo i predmet izvršenja
* Pravni lekovi predviđeni u izvršnom postupku
* Ostali praktični saveti iz iskustva stručnjaka – advokata specijalizovanih za naplatu potraživanja
- Kako se zaštititi kada dužnik nema imovinu ili ne ostvaruje prihode, ili je u blokadi?

IV Glava – DRUGA LICA UKLJUČENA U PROCES NAPLATE

V Glava – ZASTARELOST POTRAŽIVANJA

- Zastarelost potraživanja - nemogućnost naplate; rokovi zastarevanja potraživanja
* Zastarelost potraživanja između pravnog i fizičkog lica
* Zastarelost rešenja o izvršenju i sudske presude
* Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza, i zahtev za otpis zastarelog dugovanja
* Zastarelost sudske takse
* Zatarevanje potraživanja iz ugovora o osiguranju
- Zastoj zastarevanja
- Prekid zastarelosti

VI Glava – ISPRAVKA VREDNOSTI I OTPIS POTRAŽIVANJA - PORESKO - RAČUNOVODSTVENI TRETMAN I KNJIŽENJA

- Donošenje odluke o otpisu potraživanja
- Ispravka potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI 9
- Računovodstveno evidentiranje ispravke vrednosti potraživanja
- Računovodstveno evidentiranje direktnog otpisa potraživanja
- Otpis potraživanja sa aspekta Zakona o porezu na dobit
- Utvrđivanje ispravke vrednosti, odnosno obezvređenja pojedinačnih potraživanja koja su dospela a nisu naplaćena do dana bilansa
- Priznavanje u Poreskom bilansu rashoda po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja
- Otpis potraživanja sa aspekta Zakona o PDV

VII Glava – PRIMERI UGOVORA – OSTALI NAČINI ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA

- Primeri ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika
* Primeri Ugovora o asignaciji
* Primeri Ugovora o cesiji
* Primer Ugovora o preuzimanju duga
- Primer ugovora o prebijanju (kompenzaciji)

Autori:

– Bojan Ivanović – advokat, sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
– Vojin Popović – advokat, sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
– Aleksandar Janjušević - Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS, Sektor za finansijski sistem - Grupa za računovodstvo i reviziju
- Biljana Vojnović – Samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
– Stevan Aleksić – stručni saradnik za oblast PDV-a iz Ministarstva finansija RS
– Milica Tričković – diplomirani menadžer

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.