Poreski podsticaji (olakšice, oslobođenja i izuzimanja) II izdanje

 Drugo, izmenjeno, izdanje priručnika

Smanjite poreze koje plaćate, na legalan način!

„Kao građanin, imate obavezu prema poreskom sistemu države, ali, takođe, imate obavezu prema sebi da znate svoja zakonska prava.“ (u smislu umanjenja poreza) — Donald C. Alexander

Fiskalni propisi u R.Srbiji sadrže i određene poreske pogodnosti za poreske obveznike, koji se javljaju u različitim oblicima – kao izuzimanja od oporezivanja, umanjenje poreske obaveze, oslobađanja od plaćanja poreza, odlaganje plaćanja poreza, poreski kredit i sl.


U svim slučajevima, od obveznika se zahteva da ispune određene uslove, kao i da o tome pruže dokaze, kako bi ostvarili pravo na korišćenje propisanih podsticaja.

Međutim, obveznici često odustaju, tj. i ne pokušavaju da iste iskoriste, smatrajući da su procedure suviše komplikovane, da im oduzimaju vreme, ili jednostavno, nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima, ili misle da na njih oni konkretno nemaju prava (a, pri tom, budu u zabludi).

Važno je napomenuti da se korišćenjem zakonom propisanih poreskih pogodnosti, mogu uštedeti značajne sume novca!

U želji da poreskim obveznicima pomognemo u ovim aktivnostima, koje, uz malo truda, mogu da im sačuvaju dosta teško zarađenog novca, objavili smo ovaj priručnik.

U ovom, drugom izdanju priručnika uneli smo novine koje su počele da se primenjuju od 1.1.2018. god. i od 1.4.2018. god., a na osnovu izmena i dopuna više poreskih zakona (porez na dobit, porez na dohodak građana, doprinosi za OSO...) kao i više podzakonskih akata.

Potrudili smo se da ukažemo na bitne novine, da ih objasnimo, kao i rokove od kada se primenjuju, kako bi obveznici poreza na vreme i na pravi način te izmene primenili u praksi.

Priručnik „Poreski podsticaji (olakšice, oslobođenja i izuzimanja)“

 • ukazaće Vam, pre svega, u vezi sa kojim poreskim oblicima možete ostvariti poreske pogodnosti – u okviru svake od glava Priručnika, objašnjeni su poreski podsticaji propisani odgovarajućim poreskim zakonima, tj. po osnovu:
  • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  • Zakona o PDV,
  • Zakona o porezima na imovinu (porez na nepokretnosti, kao i porez na prenos apsolutnih prava);
 • objasniće Vam u kojim slučajevima, pod kojim uslovima i na koji način možete ostvariti oslobođenja, podsticaje ili druge olakšice;
 • pored nekih osnovnih saveta šta, kada i na koji način raditi, sadrži i objašnjenja o tome šta Vam je sve potrebno od dokumentacije
 • upozoriće Vas kako da ne izgubite pravo na olakšice, kao i šta ste dužni da izvršite ako prestanete da ispunjavate propisane uslove;
 • razrešiće neke nedoumice iz prakse u vezi sa pravom korišćenja različitih poreskih podsticaja – kroz primere, objašnjenja i službena mišljenja Ministarstva finansija;
 • olakšaće Vam da ispravno popunite odgovarajuće obrasce, i ukazati na rokove u kojima ih treba dostaviti nadležnim organima, čime će i uštedeti Vaše dragoceno vreme!

Više o Priručniku:

 • Sadržaj Priručnika (na 216 strana) obuhvata detaljna objašnjenja u vezi sa različitim poreskim pogodnostima, po osnovu napred navedenih poreskih zakona.
 • Autori priručnika su vrhunski stručnjaci, koji su u okviru posebnih glava objasnili mogućnost korišćenja odgovarajućih poreskih pogodnosti po osnovu:
  • Glava I - Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Blešić Marijan – Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS; uz ažuriranje i dopunu teksta od strane Urednika
  • Glava II - Zakona o porezu na dobit pravnih lica - Todorović Biljana – Stručna saradnica iz Ministarstva finansija RS; i Urednik
  • Glava III - Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Kuzmanović - Živanović Svetlana – Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS; uz ažuriranje i dopunu teksta od strane Urednika
  • Glava IV - Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) – Aleksić Stevan – Stručni saradnik za oblast PDV-a iz Ministarstva finansija RS
  • Glava V - Zakona o porezima na imovinu (nepokretnosti i porez na prenos apsolutnih prava) – Petrović Ljiljana – Viši savetnik - rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija RS; uz ažuriranje i dopunu teksta od strane Urednika.

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.