Priručnik - Porezi - izbegnite poreske zamke

SPREČITE KAZNU PORESKE INSPEKCIJE ZBOG JEDNOG PROPUSTA!

 • Proverite da li radite ispravno?
 • Saznajte ono što propisi kojima su utvrđena državna davanja - u sva tri kruga, nisu precizirali!
 • Nađite objašnjenja, koja nigde nećete naći na jednom mestu, a koja se odnose na dokumentaciju koju kontroliše Poreska inspekcija!
 • Saznajte kako da izvršite odlaganje SVIH poreskih obaveza, i to, nevezano za COVID-19.

Svaki obveznik se barem jednom našao pred poreskim problemom koji nije znao kako da reši. Možda niste svesni da svaka poreska obaveza, svaki propis ili njegova izmena, svaki rok za plaćanje ili podnošenje prijave, pa čak i korišćenje direktnih davanja države predstavlja potencijalnu zamku koja Vas može skupo koštati! Ako Vam fali jedan papir ili poreska prijava, ako ste neki rok propustili, ako neku obavezu niste izvršili na propisani način i u propisano vreme, a niste bili toga svesni, sigurno ćete upasti u „zamku“ i najverovatnije platiti visoku novčanu kaznu – neke iznose i do 2.000.000 din.!

Naš najnoviji Priručnik „POREZI – izbegnite poreske zamke“ će Vam pomoći da ovakve poreske zamke izbegnete, i dati Vam savete kako da ne izgubite pomoć države usled COVID-a.

Skrećemo pažnju, ako SAMI utvrdite da niste imali pravo na državnu pomoć usled pandemije, ili da ste je izgubili, moraćete samo da vratite sredstva, platite odložene fiskalne obaveze i kamatu. Ali važno je da to uradite sami, PRE poreske kontrole! Jer ako vam Poreska inspekcija to isto utvrdi, pored svega navedenog, platićete i kaznu!

Naši iskusni stručni saradnici za oblast poreza su u ovom priručniku objasnili ono što je nužno kako biste sprečili greške i bili bezbedni od poreske kontrole, u svako doba!

Ovaj Priručnik će Vas uputiti u sledeće:

 • dokumentaciju koju kontroliše Poreska inspekcija
 • koliko dugo ste dužni da čuvate poresku dokumentaciju?
 • kazne i sankcije za kršenje poreskih propisa
 • odlaganje SVIH poreskih obaveza, i to, nevezano za COVID-19 – mogućnost za odlaganje plaćanja svih poreza koja je postojala i pre pandemije, a postojaće i nakon nje
 • odlaganje plaćanja poreza (reprogram) i korišćenje državne pomoći usled COVID-19 u sva tri kruga pomoći – mnogi privrednici koji su koristili pomoć države su izgubili pravo na ova davanja, pa su bili u obavezi da vrate korišćena sredstva, plate kamatu na njih, pa čak i da plate kaznu!
 • kako da sami, pre Poreske inspekcije, utvrdite da li ste izgubili pravo na ove pogodnosti?
 • savete za izbegavanje poreskih zamki iz prakse
 • šta Vam je dozvoljeno a šta nije?

Sadržaj ovog Priručnika obuhvata:

Glava I - DOKUMENTACIJA KOJU KONTROLIŠE PORESKA INSPEKCIJA
- sadrži objašnjenja o poreskoj dokumentaciji koja se traži u skladu sa najvažnijim poreskim propisima – ZPPPA, porez na dobit, porez na dohodak građana, doprinosi, akcize, PDV, fiskalne kase…

Glava II - KAZNE I SANKCIJE ZA KRŠENJE PORESKIH PROPISA
- obrađuje poreska krivična dela iz ZPPPA, uključujući i novo krivično delo poreske prevare u vezi sa PDV, zatim, opšte i posebne poreske prekršaje pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica; kao i kaznene odredbe drugih zakona (Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, kao i Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara). Dakle, u ovoj glavi dajemo prikaz kazni i sankcija koje sleduju onima „koji padnu u zamku“ time što nisu postupali u skladu sa propisanim obavezama koje su dužni da ispune kao poreski obveznici.

Glava III - ODLAGANJE PLAĆANJA POREZA I KORIŠĆENJE DRŽAVNE POMOĆI USLED COVID-19
- sadrži objašnjenja kako da odložite poreske obaveze nevezano za COVID-19 - i to, po osnovu SVIH poreskih oblika, koja je postojala i pre pandemije, a postojaće i nakon nje. Ovo pravo se može ostvariti za sve vrste javnih prihoda (npr. po osnovu: poreza na dobit pravnih lica, PDV-a, poreza na zarade, poreza na dohodak građana, poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksi, doprinosa za socijalno osiguranje...), ali i za sporedna poreska davanja (kamata i troškovi prinudne naplate poreza);
- drugi segment ove glave odnosi se na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa usled COVID-19. Iako možda mislite da je ova tema izgubila na aktuelnosti, ipak bi trebalo da proverite da li ste zaista imali pravo na odlaganje poreskih obaveza u sklopu „Covid“ mera države;
- u trećem segmentu ove glave nalaze se objašnjenja kako da izbegnete „zamke“ mogućeg gubitka prava na direktna davanja u sva tri kruga državne pomoći usled COVID-19, kao i gubitka prava na odlaganje poreza i doprinosa u prva dva kruga.

Glava IV – SAVETI ZA IZBEGAVANJE PORESKIH ZAMKI IZ PRAKSE
- u ovoj glavi dali smo pregled mnogih situacija iz prakse – potencijalnih poreskih „zamki“ koje su ispravno rešene uz pomoć i savet naših stručnih saradnika, a Vama mogu biti od velike koristi – jer se isti ili vrlo slični problemi ponavljaju kod mnogih poreskih obveznika. Na taj način ćete saznati kako da te „zamke“ i izbegnete.

Pored važećih odredaba u propisima koje važe od ranije, u Priručniku se skreće pažnja i na neke od poslednjih novina u propisima, kao i na česte greške koje obveznici čine u praksi.

Hteli smo da izađemo u susret nedoumicama i problemima naših pretplatnika, kao i da sve poreske obveznike upozorimo na potencijalne „zamke“, koje su zaista brojne, i time im uštedimo novac, vreme, ali i poslovni ugled, time što ćemo im omogućiti da spreče greške i plaćanje kazni, a iz tog našeg nastojanja proistekao je ovaj Priručnik.

Naši stručni saradnici, koji raspolažu dugogodišnjim iskustvom u relevantnim posebnim poreskim oblastima, su u ovom priručniku objasnili sve što Vam je potrebno kako biste se sačuvali od poreskih „zamki“.

Imajući u vidu da je poslovanje svih privrednika u godini za nama bilo znatno otežano usled pandemije, želimo da izađemo u susret našim pretplatnicima u vidu popusta od 50% na ovaj Priručnik.

Naime, svi pretplatnici na naša periodična izdanja – časopise (Računovodstvo i porezi i Sve inspekcije na dlanu) i elektronske priručnike (CD za Računovođe, CD za Poslodavce, CD Komentari poreza i CD Poslovni kalkulatori) imaju mogućnost da ovaj priručnik, umesto po redovnoj ceni od 10.000 din. (sa uračunatim PDV-om), kupe po specijalnoj ceni od samo 5.000 din. (sa uračunatim PDV-om).

Autori:

- Milica Tričković – diplomirani menadžer
– Blešić Marijan – Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS
- Kuzmanović - Živanović Svetlana – Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS
- Aleksić Stevan – Stručni saradnik za oblast PDV-a iz Ministarstva finansija RS

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.