Priručnik - Priprema završnog računa

NOVO - jedinstveni Priručnik – knjiga i E-book sa detaljnim uputstvom za pripremu i sastavljanje ZAVRŠNOG RAČUNA kod PRIVREDNIH subjekata

Priručnik „Priprema završnog računa“:

– objasniće Vam sve u vezi sa pripremama i radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja (o popisima sa svom dokumentacijom, rokovima, modelima internih akata; zatim, vrednovanje, zaključivanje knjiga, itd.), sa redosledom poslova koji se moraju izvršiti, sa dosta korisnih saveta šta, kada i na koji način raditi, a naravno, sadrži i objašnjenja knjiženja, sa primerima, uz objašnjenja šta se knjiži na kojem kontu;

– ukazaće Vam na najčešće računovodstvene greške koje se javljaju u praksi, kako biste ih izbegli, tj. skreće pažnju na to gde računovođe najčešće greše u praksi, ili šta najčešće propuštaju da urade ili obezbede u skladu sa propisima, naročito ako to povlači mogućnost da snose kazne;

– pomoći će Vam da što lakše i brže pripremite sve u vezi sa finansijskim izveštajima a da pri tom, sprečite mogućnost da napravite greške;

– olakšaće Vaše poslove time što će otkloniti mnoge nedoumice, a obezbediće i da sve obaveze blagovremeno izvršavate, pružiće Vam sigurnost u radu, a time će i uštedeti Vaše dragoceno vreme!

+ POKLON za sve kupce: pristupna šifra za sajt: PripremaZavrsnogRacuna.rs

Svake godine, većina privrednih subjekata koji imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja prolazi kroz stres i muke izazvane nedoumicama koje uvek postoje u vezi sa ovom obavezom.

Nove situacije koje se javljaju u praksi, poslovne promene koje se kod obveznika dešavaju po prvi put, novi vidovi poslovanja, nove usluge, promene u propisima, fluktuacija zaposlenih koji kod obveznika rade na računovodstvenim poslovima, predstavljaju samo neke od razloga koji mogu biti izvor problema ili nesigurnosti po pitanju: na koji način raditi, kada, zašto, po kojim propisima, it...

Ukoliko se ovakve nedoumice ne razreše na ispravan način, mogu dovesti do raznih grešaka, manje ili više materijalno značajnih, koje mogu naneti manje, veće ili vrlo ozbiljne štete subjektima koji vode poslovne knjige ili evidencije, a takođe, mogu dovesti i do plaćanja visokih kazni.

Misija naše izdavačke kuće jeste da našim klijentima obezbedimo znanja koja će im osigurati pravilno, ažurno i sigurno poslovanje u skladu sa propisima, kao i pomoć da sve obaveze i novine razumeju i primene u praksi na pravi način.

Sledstveno tome, svake godine nastojimo da obavezu izrade „završnih računa“ što više olakšamo našim klijentima.

Na osnovu:
- naših 18 godina iskustva u savetovanju i praćenju računovodstvenih propisa, odgovaranju na pitanja naših klijenata – računovođa, kao i
- značajnog iskustva iz prakse naših stručnih saradnika iz Ministarstva finansija,
- najvećih problema koje računovođe imaju u vezi sa izradom godišnjih finansijskih izveštaja i
- najčešćih grešaka koje oni čine u praksi, a zbog kojih često plaćaju visoke kazne,
potrudili smo se da objašnjenja o ispravnom postupanju po ovim pitanjima sažmemo u ovaj jedinstveni priručnik, koji će Vam razrešiti sve nedoumice oko izrade „završnog računa“!

Ovaj Priručnik obuhvata sledeće celine:

Glava I – Priprema za izradu finansijskih izveštaja
Glava II – Izrada Bilansa stanja i uspeha i najčešće greške
Glava III – Analitički Kontni plan (za privredu).

Detaljan sadržaj pogledajte klikom na polje „Sadržaj priručnika“ u gornjem desnom uglu ove stranice.

Napominjemo imate mogućnost da ovaj priručnik kupite u obliku koji Vama više odgovara: - kao štampanu knjigu, ili
- kao E-book – knjigu u elektronskoj formi (u pdf formatu).
Cene i poručivanje pogledajte u delu „PORUDŽBINE“.

Spisak autora:

  • Biljana Vojnović – Samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
  • Aleksandar Janjušević - Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS, Sektor za finansijski sistem - Grupa za računovodstvo i reviziju
  • Milica Tričković – diplomirani menadžer

Na ovom sajtu, pored ostalog, nalaze se i:

  • SVI propisani obrasci finansijskih izveštaja,
  • primeri Napomena uz finansijske izveštaje,
  • svi relevantni propisi, uključujući i MRS, MSFI, MRS za MSP,
  • svi propisi i obrasci u vezi sa izveštajima za druga pravna lica,
  • Uputstva za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja.

 

Svi kupci ovog Priručnika dobijaju na POKLON pristupnu šifru za sajt: www.PripremaZavrsnogRacuna.rs


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.