Priručnik - Priprema završnog računa za 2023. godinu


NOVO - jedinstveni Priručnik
sa detaljnim uputstvom za pripremu i sastavljanje ZAVRŠNOG RAČUNA kod PRIVREDNIH subjekata za 2023. godinu


+ POKLONI za sve kupce:
E-book Priručnik "Priprema završnog računa" za 2023. god. (pdf formatu)
pristupna šifra za sajt: www.PripremaZavrsnogRacuna.rs

Priručnik „Priprema završnog računa“:
– ukazaće Vam u čemu se sastoje novine kod objavljivanja finansijskih izveštaja počev za 2023. godinu;
– upozoriće Vas da su izmenjeni i drugi propisi, pre svega poreski zakoni, što takođe utiče na knjiženja i poslove koje ste dužni da obavite na kraju poslovne godine;
– objasniće Vam sve u vezi sa pripremama i radnjama koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja (o popisima sa svom dokumentacijom, rokovima, modelima internih akata; zatim, vrednovanje, zaključivanje knjiga, itd.), sa redosledom poslova koji se moraju izvršiti, sa dosta korisnih saveta šta, kada i na koji način raditi, a naravno, sadrži i objašnjenja knjiženja, sa primerima, uz objašnjenja šta se knjiži na kojem kontu;
ukazaće Vam na najčešće računovodstvene greške koje se javljaju u praksi, kako biste ih izbegli, tj. skreće pažnju na to gde računovođe najčešće greše u praksi, ili šta najčešće propuštaju da urade ili obezbede u skladu sa propisima, naročito ako to povlači mogućnost da snose kazne;
pomoći će Vam da što lakše i brže pripremite sve u vezi sa finansijskim izveštajima a da pri tom, sprečite mogućnost da napravite greške;
olakšaće Vaše poslove time što će otkloniti mnoge nedoumice, a obezbediće i da sve obaveze blagovremeno izvršavate, pružiće Vam sigurnost u radu, a time će i uštedeti Vaše dragoceno vreme!

 

Svake godine, većina privrednih subjekata koji imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja prolazi kroz stres i muke izazvane nedoumicama koje uvek postoje u vezi sa ovom obavezom.

Nove situacije koje se javljaju u praksi, poslovne promene koje se kod obveznika dešavaju po prvi put, novi vidovi poslovanja, nove usluge, promene u propisima, fluktuacija zaposlenih koji kod obveznika rade na računovodstvenim poslovima, predstavljaju samo neke od razloga koji mogu biti izvor problema ili nesigurnosti po pitanju: na koji način raditi, kada, zašto, po kojim propisima, itd…

Ukoliko se ovakve nedoumice ne razreše na ispravan način, mogu dovesti do raznih grešaka, manje ili više materijalno značajnih, koje mogu naneti manje, veće ili vrlo ozbiljne štete subjektima koji vode poslovne knjige ili evidencije, a takođe, mogu dovesti i do plaćanja visokih kazni.


Misija naše izdavačke kuće jeste da našim klijentima obezbedimo znanja koja će im osigurati pravilno, ažurno i sigurno poslovanje u skladu sa propisima, kao i pomoć da sve obaveze i novine razumeju i primene u praksi na pravi način.

Sledstveno tome, svake godine nastojimo da obavezu izrade „završnih računa“ što više olakšamo našim klijentima.
Na osnovu:
- naših 20 godina iskustva u savetovanju i praćenju računovodstvenih propisa, odgovaranju na pitanja naših klijenata – računovođa, kao i,
- značajnog iskustva iz prakse naših stručnih saradnika iz Ministarstva finansija,
- najvećih problema koje računovođe imaju u vezi sa izradom godišnjih finansijskih izveštaja, kao i
- najčešćih grešaka koje čine u praksi, a zbog kojih često plaćaju visoke kazne,
potrudili smo se da objašnjenja o ispravnom postupanju po ovim pitanjima sažmemo u ovaj jedinstveni priručnik, na 320 strana, koji će Vam razrešiti sve nedoumice oko izrade „završnog računa“!

Ovaj Priručnik obuhvata sledeće celine:
Glava I – Priprema za izradu finansijskih izveštaja za 2023. god.
Glava II – Izrada Bilansa stanja i uspeha i najčešće greške
Glava III – Analitički Kontni plan (za privredu).

Detaljan sadržaj pogledajte klikom na polje „Sadržaj priručnika“ u gornjem desnom uglu ove stranice.


Spisak autora:
- Biljana Vojnović – Samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
- Aleksandar Janjušević – Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS, Sektor za finansijski sistem - Grupa za računovodstvo i reviziju
- Milica Tričković – diplomirani menadžer


Cena Priručnika: 9.900 din. (sa uračunatim PDV-om)


Svi kupci ovog Priručnika dobijaju na POKLON pristupnu šifru za sajt: www.PripremaZavrsnogRacuna.rs
Na ovom sajtu, pored ostalog, nalaze se i:
- SVI propisani obrasci finansijskih izveštaja,
- primeri Napomena uz finansijske izveštaje,
- svi relevantni propisi, uključujući i MRS, MSFI, MRS za MSP,
- svi propisi i obrasci u vezi sa izveštajima za druga pravna lica,
- Uputstva za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.