Priručnik - Savladajte PDV bez muke - primena u praksi

U ovom našem novom priručniku, na preko 300 strana, objasnili smo sve što Vam je potrebno kako biste ispunili sve obaveze u vezi sa PDV-om, i to na ispravan način, a naročito SA NAGLASKOM NA SVE NOVINE U PRIMENI OD 1. JULA 2018. god., i to: - način vođenja evidencije o PDV,
- način sastavljanja i podnošenja Pregleda obračuna PDV (na novom obrascu POPDV, sa detaljnim objašnjenjima za popunjavanje tog novog obrasca),
- kao i koje greške obveznici najčešće prave, zbog kojih plaćaju visoke novčane kazne, i koji je ispravan način postupanja po tim pitanjima,
uz vrlo korisne savete i sa brojnim primerima iz prakse.


Priručnik će obveznicima:

  • objasniti pravilnu primenu propisa vezanih za PDV (uključujući važeći Zakon o PDV-u i, pored ostalih, 4 važna pravilnika koji su menjani u julu 2018.g.),
  • svakodnevno pružati pomoć u radu po svim pitanjima vezanim za PDV,
  • osiguraće im postupanje u skladu sa važećim propisima, i smanjiti rizik od kažnjavanja,
  • olakšati ispunjavanje obaveza po osnovu Zakona o PDV,
  • olakšati sastavljanje obrazaca poreske prijave i pregleda obračuna PDV (obrasci PPPDV i POPDV),
  • uštedeti vreme i novac, i dr.

Više o Priručniku:

Poznato je da izmene fiskalne regulative mogu zadati mnogo muka i glavobolja poreskim obveznicima, a naročito kada te izmene nisu dovoljno jasno propisane, kada stvaraju nedoumice i ostavljaju mesta za različita tumačenja onoga što je propisano. Isto važi i za primenu Zakona o PDV i podzakonskih akata koji ga prate. Imajući to u vidu, i iskustva iz prakse naših pretplatnika, ovim priručnikom smo želeli da objasnimo aktuelne izmene u propisima vezanim za PDV (menjan je Zakon o PDV-u, kao i više važnih podzakonskih akata), sa primenom od jula 2018. god.

Podsećamo, od 1.7.2018. god., obveznik PDV je dužan da vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da za svaki poreski period sačini Pregled obračuna PDV (na novom Obrascu POPDV), i da ga u elektronskoj formi podnese uz poresku prijavu.

U ovom našem novom priručniku, pored ostalog, dali smo i detaljna stručna objašnjenja, naročito o sastavljanju Pregleda obračuna PDV i o vođenju evidencije o PDV.

Objasnili smo i neke specifične situacije u vezi sa popunjavanjem obrasca POPDV, a naravno, na jasan i razumljiv način su objašnjene i ostale odredbe Zakona o PDV i najvažnije odredbe podzakonskih akata koji uređuju oblast PDV-a, uključujući posledenje izmene.

Svrha Priručnika „Savladajte PDV bez muke – primena u praksi“ jeste da svim PDV obveznicima obezbedi rešenja i odgovore na nedoumice vezane za primenu propisa koji uređuju oblast PDV-a. Priručnik sadrži informacije o tome šta morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze vezane za PDV.

Time će Vam, takođe, pomoći i da sprečite mogućnost da Vam poreski inspektori izreknu kazne, koje mogu biti veoma visoke, ili druge sankcije.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.