Priručnik za direktore školskih i predškolskih ustanova - drugo izdanje

Priručnik koji bi trebalo da bude na radnom stolu svih direktora škola i predškolskih ustanova.


Tri veoma važna razloga zašto smo izmenili, dopunili i odštampali ovo drugo izdanje su:

1. izmene u propisima - više zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast obrazovanja i vaspitanja je izmenjeno ili su doneti potpuno novi, uključujući i propise koji uređuju druge oblasti a odnose se i na obrazovne ustanove;

2. dopune na osnovu pitanja škola – na osnovu njih smo ovo drugo izdanje dopunili i objasnili stavke koje su bile predmet tih pitanja;

3. nama je važno da Vi postupate po propisima – mi smo ispunili svoj cilj kada Vam omogućimo da budete blagovremeno upoznati sa Vašim pravima, obavezama i svim ostalim elementima koji su neophodni kako biste uspešno radili, i to u skladu sa važećom normativnom regulativom – biće nam drago da Vam ovakvim priručnikom u tome pomognemo.

Priručnik je potpuno usklađen sa važećim propisima, a osmišljen je tako da bude od pomoći direktorima osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova, i na preko 470 strana, na jednom mestu obuhvata sve aspekte poslovanja navedenih ustanova. Ova oblast je kompleksna i uređena je brojnim zakonskim propisima, a pošto se nastavlja reforma obrazovanja, verovatno je da će biti još izmena. Ipak, i javne i privatne školske i predškolske ustanove moraju postupati u skladu sa novinama u propisima, te je potrebno da na jednom mestu imaju pri ruci važeću normativnu regulativu koja, pored oblasti obrazovanja i vaspitanja, obuhvata i sve ostale oblasti koje su sastavni deo ili utiču na rad i poslovanje školskih i predškolskih ustanova.

Zbog postojanja specifičnosti u poslovanju svake od ustanova, priručnik sadrži tri dela: Prva glava – predškolske ustanove
Druga glava – osnovne škole
Treća glava – srednje škole.

Prva glava se odnosi na javne i privatne predškolske ustanove i obrađuje osnivanje, pravila rada i organizacije predškolskih ustanova, zatim, upis dece, zahtevanu strukturu zaposlenih i njihove obaveze. Opisani su planovi i programi, sa posebnim akcentom na predškolski program; obavezne evidencije koje ustanova mora da vodi, isprave koje je u obavezi da izdaje, a pisali smo i o finansiranju ustanova, određivanju cene usluge, kao i o aktuelnim subvencijama cene usluga. Samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada predškolske ustanove je, takođe, obuhvaćeno, kao važan aspekt poslovanja.

Druga i najveća glava priručnika obrađuje rad osnovnih škola, a sadrži i deo koji je opšti i odnosi se na sve ustanove. U sklopu toga, osvrnuli smo se i na poslovanje privatnih osnovnih škola, pre svega u delu o osnivanju. Pošto je, prema aktuelnim propisima, potrebno da se i privatne škole pridržavaju svih zakonskih propisa koji tangiraju rad i organizaciju, obavezne evidencije i standarde kvaliteta, nismo posebno razdvajali državne i privatne škole. Opisali smo sve u vezi rada škole (ocenjivanje i upis učenika, organizaciju nastave i rada nastavnika, ispite, i dr.). Naveli smo potrebnu strukturu zaposlenih i način izbora i rada organa upravljanja. Posebno smo se bavili planovima (razvojni, godišnji, finansijski plan...) i programima rada (inkluzivno obrazovanje, dvojezična nastava, program ekskurzija...). Evidencije (elektronske i papirne) koje vodi, kao i javne isprave koje je osnovna škola u obavezi da izdaje, takođe su predstavljene u ovoj glavi.

U ovoj glavi se, takođe, nalaze oblasti koje se odnose i na osnovne i srednje škole, ali smo ih mi, kako bismo izbegli ponavljanje, opisali ovde, a to su:
- Finansiranje škola i
- PKU i obračun plata zaposlenih.

Određeni aspekti rada sve tri vrste ustanova podležu istim propisima, te smo njih, takođe, obuhvatili u II glavi. Radi se o sledećim oblastima:
- Budžetski sistem i računovodstveni aspekt finansiranja ustanova
- Javne nabavke
- Pravo na štrajk zaposlenih
- Standardi kvaliteta rada ustanova obrazovanja i vaspitanja i etički standardi
- Nadzor nad radom ustanova.

U trećoj glavi priručnika opisan je rad i organizacija srednjih škola - sve u vezi upisa, ispita, ocenjivanja, školskih programa, planova, kao i o zaposlenima i organima upravljanja u srednjim školama. Osnivanje srednjih škola, isprave koje izdaju i evidencije koje su u obavezi da vode opisani su ovoj glavi. Uopšteno smo pisali o planovima i programima, jer je oblast nastavnih planova i programa jako široka i neretko podleže izmenama. Svi aktuelni nastavni planovi i programi nalaze se na sajtu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (www.zuov.gov.rs). Kao novine obrađeni su i dualno obrazovanje, nastava na daljinu, učeničke zadruge, i dr.

U svakom od navedenih delova smo se posebno bavili načinom odabira i zahtevima za određenim kvalifikacijama zaposlenih, u zavisnosti od tipa ustanove i broja dece / učenika koje je predvideo zakonodavac aktuelnim propisima.

Poresku inspekciju i njene nadležnosti nad radom ustanova nismo uključili u ovo izdanje, zbog obima koji nije bilo moguće obuhvatiti ovim priručnikom, ali u tom cilju možemo da preporučimo naše izdanje Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“ – III izdanje (pogledati sadržaj na www.rezonsrbija.rs).

Deo koji se tiče radnih odnosa je obuhvaćen Posebnim kolektivnim ugovorima (PKU) koji se nalaze na CD-u i koji su različiti za predškolske ustanove i škole. Osnovne i srednje škole imaju zajednički PKU. Detaljnije o radnim odnosima, načinima zapošljavanja možete pogledati u našem izdanju „Pravilna rešenja za 100 NOVIH problema poslodavaca“, a primeri svih ugovora se nalaze na našim elektronskim izdanjima (CD-u za Poslodavce i CD-u za Računovođe). Takođe, u našem (novom) Priručniku „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“ – II izdanje, možete se upoznati sa pravilnom primenom svih novina u propisima vezanim za radne odnose, koje su od nedavno u primeni, kao i o novinama u postupanju inspektora za rad.

Na CD-u, koji je sastavni deo ovog priručnika, nalaze se delovi koji obuhvataju tekst o načinu rada specijalizovanih škola, a koje nisu obuhvaćene priručnikom, kao i zakonska regulativa koja je karakteristična za navedene oblasti, i to:
- Muzičke i baletske škole
- Škole za učenike sa smetnjama u razvoju
- Škole za obrazovanje odraslih.

Na CD-u se nalaze svi propisi koji su bar jednom pomenuti u tekstu (predstavljeni italic slovima) i obrasci koje je moguće popunjavati u elektronskoj formi. Osim pomenutih propisa, na CD-u se nalazi i veliki broj pravilnika o nastavnom planu i programu škola, pravilnici kojima se uređuju uslovi u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, kao i pravilnici o vrsti obrazovanja nastavnika potrebnih za različite srednje stručne škole i dr.

U radu na knjizi učestvovali su naši stručni saradnici – autori:

  • Bojković Vladimir – dipl. pravnik sa višegodišnjim iskustvom rada na normativnim aktima u oblasti obrazovanja
  • Berberović Hasan – dipl. ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
  • dr Tošić Nadežda – dipl. pravnik, stručnjak u oblasti bužetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki
  • Maričić-Vukotić Jasmina – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije; uz ažuriranje i dopunu teksta od strane tima Rezon Media Grup
  • Tričković Milica – diplomirani menadžer

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.