Priručnik - Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada – treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje

 • U trećem, izmenjenom i dopunjenom izdanju našeg Priručnika „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“ možete pronaći brojna rešenja i odgovore na brojne nedoumice koje se mogu javiti u praksi. Prethodna tri izdanja ovog priručnika smo rasprodali, što govori o tome koliko su koristila poslodavcima! Ovo treće, izmenjeno i dopunjeno, izdanje je usaglašeno sa svim izmenama u propisima i novodonetim propisima u odnosu na prethodno treće izdanje iz 2020. godine.
 • Priručnik sadrži objašnjenja o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, pruža Vam pomoć da sprečite mogućnost da Vam Inspekcija rada izrekne mere, koje mogu dovesti do plaćanja veoma visokih kazni (i do 2.000.000 dinara!), i na jednom mestu Vam daje sve informacije o tome koja su Vaša prava i obaveze.
 
 • Uz korisne savete, sa brojnim primerima iz prakse, ovaj Priručnik će Vam objasniti:
  – šta to Inspekcija rada kontroliše i kada imate pravo žalbe na rad inspektora,
  – koje su to kazne koje može da Vam izrekne inspektor rada,
  novine u postupanju inspektora za rad,
  koje greške poslodavci najčešće prave, zbog kojih plaćaju visoke novčane kazne, kao i na koji način da ih izbegnete,
  šta se utvrđuje aktima koje donosi poslodavac (opšti akti, pravilnici, ugovori, rešenja, odluke...)
  koje obrasce treba da podnosite, u kojim slučajevima, u kojim rokovima, kojim organima...
  najvažnije odredbe u propisima vezanim za radne odnose, kao i obaveze koje morate izvršiti po osnovu ovih propisa, i to:
  - Zakona o radu,
  - Zakona o inspekcijskom nadzoru,
  - Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja,
  - Zakona o agencijskom zapošljavanju,
  - Zakona o PIO,
  - Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak građana - sa fokusom na novine vezane za olakšice za novozaposlene,
  - Zakona o zdravstvenom osiguranju,
  - i drugim zakonima koji uređuju radne odnose (Zakon o štrajku, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakon o zapošljavanju stranaca, Zakon o zaposlenima u javnim službama, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova...)

  Priručnik sadrži jasna stručna objašnjenja pravilnog postupanja i obračuna, primere, savete... Priručnik će poslodavcima:
  - pružiti pomoć u radu po pitanjima vezanim za zaposlene i za oblast radnih odnosa,
  - osiguraće im postupanje u skladu sa važećim propisima i smanjiti rizik od kažnjavanja,
  - olakšati odlučivanje vezano za ovu oblast,
  - olakšati izradu internih akata i dokumenata,
  - uštedeti vreme i novac, i dr.

  Detaljan sadržaj pogledajte klikom na polje „Sadržaj priručnika“ u gornjem desnom uglu ove stranice.

 • Napominjemo imate mogućnost da ovaj Priručnik kupite u obliku koji Vama više odgovara:
  - kao štampanu knjigu,
  ili
  - kao E-book – knjigu u elektronskoj formi (u pdf formatu).
  Cene i informacije o poručivanju pogledajte u delu „PORUDŽBINE“. Inače, štampanu knjigu dostavljamo putem kurirske službe, a mi snosimo troškove dostave.


 • Autori Priručnika su vrhunski stručnjaci u oblasti radnih odnosa, sa dugogodišnjim iskustvom u praksi:
  - Jasmina Maričić-Vukotić
  – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije
  - Danijela Rajković - dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, sudski veštak ekonomsko-finansijske struke - uža oblast: zarade
  - Bojana Potežica – diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i miritelj
  - Olga Vučković Kićanović – ekspert u oblasti radnog prava i medijacije, licencirani posrednik za oblast radnog prava pri Ministarstvu pravde, arbitar i miritelj u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova - Aleksandra Popović – dipl. pravnik, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
  - Milica Tričković – diplomirani menadžer

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.