Računovodstvo i finansije u 6 lakih lekcija za menadžere i direktore

Najbrže do znanja – Računovodstvo i finansiranje za rukovodioce

"Najvažnija investicija koju možete preduzeti je investicija u Vas same." - Warren Buffett

Za potrebe planiranja budućih aktivnosti, kao i analiziranja sadašnje pozicije svog preduzeća ili nekog drugog (ukoliko nameravaju da u njega ulažu), menadžeri moraju analizirati finansijske pokazatelje preduzeća, što se zasniva na analizi finansijskih izveštaja. Analize bilansa stanja i bilansa uspeha pomažu im da utvrde finansijsku i poslovnu sposobnost preduzeća.

Kako bi sve ove, i duge važne poslove vezane za odlučivanje, menadžeri mogli uspešno da obavljaju, neophodno je da poseduju određena znanja. Upravo ta znanja, u 6 lakih lekcija, će im obezbediti naš novi priručnik.


Priručnik "Računovodstvo i finansije u 6 lakih lekcija za menadžere i direktore"

  • namenjen je svim licima na rukovodećim funkcijama, tj. svim direktorima i menadžerima, rukovodiocima računovodstvenih, finansijskih i drugih upravljačkih funkcija u velikim organizacijama, kao i vlasnicima privrednih društava i preduzetnicima, odnosno svim licima koja donose (ili sprovode) odluke i planove u vezi sa finansijskim sredstvima;
  • svrha Priručnika je da ovim licima pomogne da na najbolji i najlakši način upravljaju svojom finansijskom situacijom, a time i celokupnim poslovanjem njihove firme ili organizacije;
  • Priručnik će im pomoći da razumeju i adekvatno analiziraju finansijske pokazatelje i izveštaje o njihovom poslovanju, kako bi mogli da donose bolje poslovne odluke;
  • svaka od lekcija je koncipirana tako da pomogne u tekućem i strateškom upravljanju preduzećem / organizacijom: kroz objašnjenja nekih osnovnih pojmova, procesa, izveštaja i dr., a sve u cilju kako bi se razumele osnove, koje se zatim koriste prilikom analize dobijenih informacija, a na osnovu čega se na kraju donose poslovne, finansijske i investicione odluke;
  • svaka od lekcija objašnjava (uz dosta primera) neke važne elemente nužne za razumevanje, analiziranje i tumačenje odgovarajućih finansijskih pokazatelja i raznih racia - pokazatelja poslovanja, profitabilnosti, likvidnosti, solventnosti, efikasnosti, itd. čijom analizom se dobijaju suštinski važne informacije za menadžment odlučivanje;
  • ono što nauče iz ovih 6 Lekcija menadžeri će zaista moći i da primenjuju u praksi, i da time poboljšaju mnoge performanse i rezultate poslovanja svojih preduzeća, a na bazi pravovremenih, optimalnih, kvalitetnih i efikasnih odluka.

Više o Priručniku:

Priručnik sadrži 167 strana, a detaljan sadržaj pogledajte pri vrhu strane.

Autori priručnika: Tričković Milica – diplomirani menadžer, Ristić Mihajlo – diplomirani ekonomista, Vojnović Biljana - samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.