Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa dodacima

 

U skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA koje se primenjuju od 1. januara, pripremili smo na zahtev tržišta ovaj priručnik, budući da Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji karakterišu brojne nedoumice koje se javljaju i koje zbog pogrešnog tumačenja poreskih obveznika dovode do poreskih prekršaja i poreskih krivičnih dela, pa tako i do započinjanja dugotrajnih postupaka i izricanja visokih novčanih kazni.


Cilj i sadržaj Priručnika

Da pomogne, Vama kao poreskom obvezniku, da savladate aktuelne novine i da izbegnete eventualne prekršaje ili krivična dela. Iz tog razloga smo, osim prečišćenog teksta Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ovim priručnikom obuhvatili i dodatke, odnosno sledeće tekstove:

  • Komentar novina u ZPPPA koje su u primeni od 1. januara, napisan od strane našeg stručnog saradnika iz Ministarstva finansija. U ovom komentaru sadržane su sve važne izmene i dopune, upoređene sa ranije važećim članovima koje su pritom i obrazložene;
  • Pitanja i odgovori, odnosno sporne situacije iz prakse na koje smo nailazili kroz dugogodišnji rad izražene kroz formu pitanja naših klijenata iz oblasti ZPPPA i odgovori koje smo dali mi ili naš stručni saradnik;
  • Službena mišljenja i sudska praksa iz oblasti ZPPPA. S obzirom da u trenutku pripreme ovog priručnika nisu bila dostupna nova službena mišljenja u skladu sa novinama, odabrali smo službena mišljenja koja su doneta pre novina ali koja su skladu sa njima.

 

Sudska praksa predstavlja nepresušan izvor iskustava važnih kod eventualnih sporova proisteklih iz kršenja odredaba ZPPPA. Realno je očekivati da će sudska praksa na osnovu novina biti dostupna tek za par godina, kad se završe i sudski postupci započeti na osnovu noveliranog ZPPPA. Kao u slučaju službenih mišljenja naveli smo I sudsku praksu za koju smatramo da će Vam najviše koristiti i koja sadrži povrede zakona koje su najčešće.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.