Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane SVIH nadležnih inspekcija, III izdanje

SVA TRI IZDANJA OVOG PRIRUČNIKA SU RASPRODATA!

 • Da li su Vam poznate obaveze propisane zakonima, kao i načini njihovog izvršenja?
 • Da li Vam je poznato koliko različitih inspekcija postoji, koje su njihove nadležnosti, iznosi kazni koje Vam mogu izreći i u kojim slučajevima?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad inspekcija, u kom roku i kom organu ih podnosite?

TREĆE, izmenjeno i dopunjeno, izdanje Priručnika "Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija"

Objavljujemo na Vaš zahtev, a usled rasprodatog drugog izdanja, kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice. Takođe, tokom 2017. god, otpočela je primena više novih ili izmenjenih propisa, koje smo uključili u ovo III izdanje. Naime, počev od 1.7.2017. god. počela je primena pojedinih odredaba ZPPPA, a od 1.6.2017. god. počela je puna primena "novog" ZOUP (Zakona o opštem upravnom postupku), doneti su novi ili su menjani određeni podzakonski akti (primena nekih od njih će otpočeti tek u narednom periodu); inspekcije su dosta uskladile svoj rad sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru (ZIN), i dr.

Priručnik sadrži potrebne podatke koji će Vam pomoći da se informišete o svakoj inspekciji ponaosob, njihovoj saradnji, delokrugu poslova koje obavljaju nadležni inspektori, zatim o obavezama i pravima propisanim zakonima, o rokovima i obrascima koje morate da podnesete pravovremeno, uslovima koje morate ispuniti, dozvolama...

Ovaj Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam različiti inspektori izreknu mere, koje mogu dovesti do plaćanja veoma visokih kazni (i do 3.000.000 dinara!) ili drugih sankcija.

Priručnik sadrži objašnjenja o:

 • predmetu kontrola različitih inspekcija (šta spada u nadležnost koje inspekcije, šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)
 • obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu brojnih propisa, a čije izvršenje kontrolišu:

  - Poreska inspekcija

  - Inspekcija rada

  - Tržišna inspekcija

  - Sanitarna inspekcija

  - Zdravstvena inspekcija

  - Inspekcija za zaštitu životne sredine

  - Veterinarska inspekcija

  - Građevinska inspekcija i Urbanistička inspekcija

  - Upravna inspekcija

 • propisima koji uređuju oblasti u nadležnosti ovih inspekcija
 • međusobnoj saradnji različitih inspekcija, kontrolama, aktima koje inspektori donose, žalbamana ove akte, predviđenim kaznama...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz priručnik smo priložili kompakt disk – CD (koji je, takođe, kompletno ažuriran!) sa neophodnim obrascima, tekstovima važećih propisa iz oblasti koje nadziru pomenute inspekcije, službenim mišljenjima nadležnih ministarstava, primerima akata koje donose inspektori, primerima žalbi, informatorima o radu nadležnih ministarstava i inspekcija (koji, pored ostalog, sadrže i praktične informacije, npr. kontakt adrese i telefone ovih organa i dr.), kao i dodatnim, praktičnim stručnim tekstovima koji će Vam pomoći da još bolje razumete i primenite u praksi ono što je zakonima propisano, kao i da zaštite svoja prava.

Takođe, ovaj CD – sadrži i druge dokumente iz kojih ćete moći da se upoznate i sa radom ostalih inspekcija, kao što su: turistička, poljoprivredna, fitosanitarna, kao i (na CD-u, u delu Ostale inspekcije) komunalna, prosvetna i protivpožarna. U ovim posebnim delovima nalaze se i propisi čiju primenu kontrolišu ove inspekcije.

Nakon što smo rasprodali i drugo izdanje, i dalje ima zainteresovanih za kupovinu ovog priručnika, što potvrđuje njegov kvalitet, ali i potrebu za jednom ovakvom, jedinstvenom, stručnom publikacijom.

Međutim, to nije jedini razlog zbog kojeg smo štampali treće izdanje.

Naime, počev od 1.7.2017. god, počela je primena pojedinih odredaba ZPPPA, a od 1.6.2017. god. počela je puna primena "novog" ZOUP (Zakona o opštem upravnom postupku), zatim, doneti su novi ili su menjani određeni podzakonski akti (pri čemu, primena nekih od njih će otpočeti tek u narednom periodu), inspekcije su dosta uskladile svoj rad sa ZIN, i dr. Sve to smo objasnili u ovom trećem izdanju, i sve glave priručnika su ažurirane. Takođe, CD koji prati ovaj priručnik kompletno je ažuriran!

Inače, godišnjim planovima rada svih inspekcija predviđene su određene kontrole tokom cele godine, ali i određene kontrole po kvartalima ili po mesecima, i to u svakom mesecu kalendarske godine. Očekujemo da će početkom 2018. god. sve inspekcije (na svojim sajtovima) objaviti nove planove za tu godinu, iz kojih će se videti da se (i u narednoj godini) nastavlja pojačan inspekcijski nadzor u svim oblastima.

U praksi je sve više primera međusobne saradnje različitih inspekcija, i sve su češći zajednički inspekcijski nadzori, pa je od velike pomoći imati ovakav priručnik pri ruci, kako biste se dobro pripremili za ovakve inspekcijske kontole.

Više o Priručniku:

Priručnik sadrži 584 strane stručnih komentara, objašnjenja procedura i postupaka, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima propisa, službenim mišljenjima i propisima vezanim za ostale inspekcije (turistička, poljoprivredna, prosvetna, fitosanitarna, komunalna i protivpožarna);

Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno.

Autori priručnika su vrhunski stručnjaci iz odgovarajućih oblasti:

- Poreska inspekcija - Blešić Marijan

- Inspekcija rada - Maričić-Vukotić Jasmina

- Tržišna inspekcija - Despotović Vera

- Sanitarna i Zdravstvena inspekcija - Bondžić Milica

- Inspekcija za zaštitu životne sredine - Živković Tatjana

- Veterinarska inspekcija - Toth Damir

- Građevinska i Urbanistička inspekcija - Živković Tatjana

- Upravna inspekcija - Potežica Bojana

* Sve glave su ažurirane i dopunjene od strane urednika.

Kako možete kupiti TREĆE izdanje Priručnika „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija“?

Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 3.900 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.