Zaštita od računovodstvenih grešaka kod budžetskih korisnika

Priručnik je namenjen:

 • korisnicima budžetskih sredstava,
 • organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i korisnicima sredstava RFZO,
 • javnim preduzećima osnovanim od strane R.Srbije,
 • autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,
 • javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti,
 • subjektima koji se bave javnim rezervama,
 • političkim strankama, korisnicima sredstava EU,
 • ugovornim stranama u vezi sa izvršenjem međunarodnih akata,
 • pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu i dr.

Priručnik "Zaštita od računovodstvenih grešaka kod budžetskih korisnika"

Detaljno smo obradili ovu oblast kako bismo Vam ukazali na najčešće greške u budžetskom računovodstvu koje se javljaju u praksi, kao i da Vam ukažemo na načine njihovog izbegavanja ili eventualnih ispravki.

 • Naime, u budžetskom računovodstvu najveće i najčešće greške, zapravo su sistemske i odnose se na nеnаmеnskо trоšеnje budžеtskih srеdstаvа ili prеkоrаčеnje оdоbrеnih аprоpriјаciја. Nenamensko trošenje i prekoračenje aproprijacija je često produkt loše „komunikacije“ između direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, budući da su direktni korisnici budžetskih sredstava odgovorni za svoje indirektne korisnike, i dužni su u okviru svojih odobrenih aproprijacija da vrše raspodelu sredstava i da o tome obaveste svakog indirektnog korisnika, po dobijenoj saglasnosti Uprave za trezor.
 • Sistemske greške ukoliko se ne razreše na ispravan način mogu naneti vrlo ozbiljne štete subjektima, zato smo ih obrazložili sa primerima, pratećim obrascima, kao i uputstvima za pravilno popunjavanje obrazaca. Takođe, priručnik sadrži i objašnjenja i primere za donošenje budžeta/finansijskih planova, zatim primer postupka odobravanja i zahteva za preusmeravanje aproprijacija, objašnjenja šta se dešava kada korisnik „probije“ odobrene aproprijacije, primere knjiženja koja se sprovode u određenim situacijama i dr.

Sadržaj priručnika obuhvata sledeće:

 • Glava I – Оvlаšćеnjа budžеtskе inspеkciје i revizije i kоntrоla nаmеnskоg i zаkоnitоg trоšеnjа budžеtskih srеdstаvа kоd dirеktnih i indirеktnih budžеtskih kоrisnikа i jаvnih prеduzеćа
 • Glava II – Ulоgа Uprаvе zа trеzоr u kоntrоli nаmеnskоg i zаkоnitоg trоšеnjа srеdstаvа iz оdоbrеnih аprоpriјаciја zа budžеtsku gоdinu kоd dirеktnih i indirеktnih budžеtskih kоrisnikа
 • Glava III – Postupak utvrđivanja sredstava direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima, ustanovama obrazovanja i kulture, izveštavanje o izvršenju budžeta, Obrazac 5:- Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine sa osvrtom na sistemske greške u postupku konsolidacije godišnjeg izveštaja
 • Glava IV – Državna revizorska institucija, njena organizacija i nadležnost u eksternoj reviziji javnih sredstava Republike Srbije

Autori: dr Nadežda Tošić – stručnjak u oblasti budžetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki i Hasan Berberović – dipl. ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.