rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Mar. 26
  • 22:47


DEČIJI, RODITELJSKI I DRUGI DODACI I POMOĆ  

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-00257/2017-12 od 13.03.2017. kojim su utvrđeni sledeći iznosi:

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN

IZNOS din.

UVEĆAN

IZNOS din.

1.

DEČIJI DODATAK od 1.10.2016. do 31.03.2017.

 

- Za prvo, drugo, treće i četvrto dete

2.675,05

3.477,57

2.

RODITELjSKI DODATAK od 1.10.2016. do 31.03.2017.

 

- Za prvo dete (jednokratno)

38.274,15

 

 

- Za drugo dete (149.666,43 u 24 rate)

6.236,10

 

 

- Za treće dete (269.387,25 u 24 rate)

11.224,47

-

 

- Za četvrto dete (359.179,20 u 24 rate)

14.965,80

-

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2017.

8.584,65

-

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 01. marta 2017.

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

8.536,63

10.243,96

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

- Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,85

3,41

 

- Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,64

7,97


Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a pravo iz tačke 3 usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.

 

 

 

OBRASCI


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs