Finansijsko upravljanje i kontrola (Usluga izrade elaborata FUK i prateće usluge)

POŠALJITE UPIT

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA:

 

USLUGA IZRADE ELABORATA FUK

I PRATEĆE USLUGE

 

U cilju jasnog uređenja poslovanja javnog sektora, Ministarstvo finansija je u okviru svog delokruga rada, osnovalo Centralnu jedinicu za harmonizaciju (CJH), koja je posebno zadužena za  k o n t r o l u  sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u svim javnim subjektima.

Javni subjekti su u okviru ove zakonske obaveze, ne samo dužni, da imenuju lice i radnu grupu za sprovođenje FUK-a, već su u obavezi i da imaju kompletno urađene elaborate sa definisanim:

- Poslovnim procesima,

- Registrima rizika,

- Strategijama upravljanja rizicima,

- Akcionim planovima,

- Principima sprovođenja FUK-a,

- Kontrolnim okruženjem i kontrolnim aktivnostima,

kao i da imaju niz drugih poslovnih dokumenata koji uređuju i usklađuju poslovanje javnog subjekta u okviru strategije FUK-a.

U okviru ovih kontrola, posebno je stavljen akcenat na implementaciji, realnom sprovođenju FUK-a i dugoročnoj evaluaciji istog.

Nadležna ministarstva javnih subjekata dobijaju informacije od Ministarstva finansija o Godišnjem izveštaju FUK, što je jedna od smernica za opštu ocenu rada javnog sektora i njihovih rukovodstava.

 

Dosadašnja revizija FUK-a koja je sprovedena u javnom sektoru je utvrdila brojne nedostatke u uzorkovanih 502 slučaja. Analiza dobijenih procentualnih pokazatelja iz 2022. god. ukazuje na neophodnost povećanih kontrola od strane Ministarstva finansija iz ove oblasti od 1.1.2024. god. i najavu istih.

 

U skladu sa gore opisanim, naš Tim vam primarno nudi uslugu izrade elaborata FUK, sa svim zakonski definisanim elementima i prilozima. Kroz faze:

- Detekcije (opisa situacione analize u javnom subjektu na osnovu postojećih dokumenata, pravilnika, akata, opisa poslovnih procesa, upitnika...),

- Izrade elaborata na osnovu prikupljenog radnog materijala,

- Prezentacije elaborata i edukaciju lica zaduženih za sprovođenje FUK-a,

brzo i stručno ćemo vam pomoći da ispunite ovu zakonsku obavezu, uz najveće standarde interne i eksterne revizije.

 

Uz uslugu izrade elaborata FUK, nudimo usluge koje se mogu posebno ugovarati:

1. Podrške u sprovođenju FUK-a na godišnjem nivou (pomoć u implementaciji i sprovođenju FUK-a kroz namenske, segmentirane edukacije zaposlenih),

2. Unapređenje i dogradnja postojećeg FUK-a (usaglašavanje sa zakonskim promenama u poslovnim procesima). Primeri: eFakture, ISIB, ISKRA, SPIRI, promena sistematizacija i organizacija organizacionih jedinica, svojinske transformacije, promena delatnosti i sl…,

3. Predaja Godišnjeg izveštaja FUK, sa predlogom novih aktivnosti.

 

Cena usluge se formira:

- na osnovu paketa koji izaberete (samo elaborat ili elaborat uz usluge 1, 2 i/ili 3),

- na osnovu veličine poslovnog subjekta (broja zaposlenih, broja organizacionih jedinica, ostvarenih prihoda i rashoda...),

- na osnovu obima i kompleksnosti poslovnih procesa i drugih osobenosti poslovnih subjekata.

Rok izrade takođe zavisi od izabranog paketa, kao i od niza varijabilnih parametara vezanih za javni subjekt i može biti od mesec dana, do šest meseci za ekstremno velike javne subjekte.

 

Naš Tim stručnih lica, ima veliko iskustvo u radu sa javnim sektorom, kao i u izradi FUK-a, odnosno aktivno prati sve smernice koje Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) izdaje, a sve u skladu dobre prakse, međunarodnih standarda i standarda Evropske komisije, tako da verujemo da možemo kvalitetno odgovoriti na najzahtevnije izazove Naručioca.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.

POŠALJITE UPIT

KONTAKT PODACI

Loznička 2, 11000 Beograd


+381 11 244 34 01


+381 11 244 91 46


info@rezon.rs


facebook


twitter


instagramOvaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.