rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • May. 27
  • 01:10

ČASOPISI I KNJIGE

Računovodstvo i porezi
Stručna periodična publikacija
Više o proizvodu
Sve inspekcije na dlanu
Stručna periodična publikacija
Više o proizvodu

ELEKTRONSKI PRIRUČNICI

CD za računovođe
Kompakt disk sa stručnim informacijama za Računovođe
Više o proizvodu
CD za poslodavce
Kompakt disk sa stručnim informacijama za poslodavce
Više o proizvodu
CD poslovni kalkulatori
Kompakt disk sa svim potrebnim kalkulatorima na jednom mestu!
Više o proizvodu
CD Obrasci i formulari
Kolekcija svih potrebnih obrazaca i formulara na jednom mestu!
Više o proizvodu
CD ugovori
Kolekcija svih potrebnih modela ugovora na jednom mestu!
Više o proizvodu
CD za korespondenciju
Vaša kolekcija trgovinskih i poslovnih pisama na više od 5 jezika!
Više o proizvodu
CD komentari poreza
Kompakt disk sa stručnim komentarima poreskih propisa
Više o proizvodu

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs