15. april je rok za dostavljanje PDV prijave, pregleda obračuna, kao i PID PDV obrasca

09.04.2024

Rokovi za podnošenje poreske prijave za PDV, u skladu sa čl. 50. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,..., 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22 – dalje: Zakon), su sledeći:

- obveznici i mesečni i tromesečni podnose poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda, i to nezavisno od toga da li u poreskom periodu imaju obavezu plaćanja PDV;

- poreski dužnici koji nisu obveznici PDV podnose poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.

Podsećamo, prema članu 50a Zakona, tj. uz poresku prijavu obveznik je (u elektronskom obliku) dužan da podnese i pregled obračuna PDV, na Obrascu POPDV. Ako obveznik uz poresku prijavu ne podnese i pregled obračuna PDV, smatraće se da poreska prijava nije podneta!

 

PAŽNJA!

Podsećamo poreske obveznike kod kojih je ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, saglasno odredbama člana 4. Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o PDV, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo, da Obrazac PID PDV dostavljaju uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu.

Redovne godišnje finansijske izveštaje za 2023. godinu, saglasno odredbi čl. 44. Zakona o računovodstvu, preduzetnici i pravna lica, kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj, bili su dužni da dostave Agenciji za privredne registre najkasnije do 31. marta 2024. god., odnosno, pošto taj datum ove godine „pada“ u nedelju, rok je produžen do 1. aprila 2024. god.

Saglasno navedenom, pomenuti obveznici PDV treba da obrazac PID PDV - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo za 2023. godinu, podnesu najkasnije do 15. aprila 2024. god.

Dakle, na primer, obveznici koji finansijski izveštaj podnesu:

- u februaru tekuće godine, obrazac PID PDV dostavljaju uz poresku prijavu PDV za mesec februar koja se podnosi do 15. marta 2024. god.,

- u martu tekuće godine, obrazac PID PDV dostavljaju uz poresku prijavu PDV za mesec mart koja se podnosi do 15. aprila 2024. god.

 

Podsećamo, 15-ti u mesecu je krajnji rok i za podnošenje obrasca PID PDV 1 za prethodni mesec ako je u tom prethodnom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Pored toga, 15-ti u mesecu je takođe krajnji rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvi kvartal ako je tromesečni obveznik u prvom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.