30. april je krajnji rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. god.

23.04.2024

Podsećamo, 30. april 2024. god. je krajnji rok za podnošenje APR-u konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Ova obaveza se odnosi na pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica), koja su dužna da dostave APR-u ove izveštaje, radi javnog objavljivanja.

U skladu sa članom 44. stav 4. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/19 i 44/21-dr.zak. – u daljem tekstu: Zakon), pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave APR-u, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. aprila naredne godine, putem zahteva: „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Izuzetno, za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, taj rok ističe četiri meseca od datuma bilansa.

Matična pravna lica konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI), po pravilu, dostavlјaju samostalno, međutim, taj izveštaj mogu dostaviti i zajedno sa dokumentacijom propisanom članom 45. Zakona, odabirom zahteva: „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija“.

Izuzeto posedovano matično pravno lice iz člana 32. stav 4. tačka 5. Zakona, dostavlјa KGFI veće grupe pravnih lica, odabirom zahteva: Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj veće grupe pravnih lica“.

 

Ukoliko obveznici odluče da uz finansijski izveštaj ne dostave propisanu dokumentaciju, navedeno mogu učiniti, najkasnije do 31. jula 2024. god., a nakon javnog objavljivanja finansijskog izveštaja na internet stranici APR-a kao potpunog i računski tačnog, putem odvojenog zahteva „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

Naime, matična pravna lica dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, po pravilu, dostavlјaju odvojeno od KGFI, pri čemu uz dokumentaciju mogu dostaviti korigovani KGFI, ako su vršene korekcije u odnosu na izveštaj koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan, odabirom odgovarajućeg zahteva:

- „Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“, ili

- „Korigovani konsolidovani godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom“.

 

Matična pravna lica zamenu KGFI, odnosno dokumentacije, mogu dostaviti odabirom jednog od sledećih zahteva:

- „Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja“,

- „Zamena dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“, ili

- „Zamena posebnih podataka uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

 

Svi navedeni zahtevi su dostupni na sajtu APR-a.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.